วิธีหารายได้ปีละ 140 ล้านล้านบาท

แชร์

1. ขอเสนอให้ตั้งกองทุน 500,000 ล้านบาท รับบริจาคเงินจากคนไทยทั่วโลก เพื่อตรวจโควิด 19 ฟรีทุกคนทั่วไทย โดยเริ่มขอบริจาคอย่างเฉพาะเจาะจง จากเศรษฐีไทยทั่วโลกที่รวย 500 คนแรก คนละ 1 พันล้านบาท หักค่าใช้จ่ายได้ 4 เท่า ครับ

2. เงินสำรอง ธปท. 6.8 ล้านล้านบาท ไม่พอใช้รับมือ โควิด 19

3. “คลัง-ธปท.-ก.ล.ต.” แท็กทีมอุ้มตลาดบอนด์ ”กองทุนตราสารหนี้” 1 ล้านล้านบาท

3.1 ควรช่วยลูกจ้าง และคนจน ทั่วประเทศก่อน

4. ถ้าคนไทยยังเดินทางทั่วไทย 76 จังหวัด ทำให้แพร่โควิด 19 เดือนละจังหวัด ต้องใช้เวลา 6 ปี ในการควบคุม โควิด 19

เรียน ท่านนายกฯ ตู่
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลูกจ้าง สู้ภัย โควิด 19 โดยโบบิ เสนอท่านนายกรัฐมนตรี :

1. ออกพันธบัตรรัฐบาล 10 ล้านล้านบาท : เพื่อเป็นเงินทุนในการช่วยเหลือประชาชน ฟื้นฟูประเทศ แบบทวีคูณ

2. จัดอาหาร และน้ำดื่ม ฟรี ส่งถึงบ้านทั่วไทยทุกวัน

3. ยกเว้นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ภาษี

4. ยกเว้นค่าเช่า ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าบริการ ถึงสิ้นปี โดยผู้เช่า สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 4 เท่า

5. โอนเงินยังชีพแก่คนจน เดือนละ 7 พันบาท ถึงสิ้นปี

6. โอนเงินเดือน แก่ลูกจ้าง ตามหลักฐานการเสียภาษี ถึงสิ้นปี

7. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ขาดสภาพคล่อง วงเงินตามที่เคยเสียภาษี

8. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด ให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 พันเท่า ถ้าเหลือใช้ในประเทศ จึงอาจพิจารณาส่งออก

9. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผลิตอาหารส่งออกทั่วโลก

10. ส่งเสริมการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

11. ผลิตอาหาร ช่วยไทย ช่วยโลก ต้านภัยโควิด 19 ทำเงินปีละ 10 ล้านล้านบาท

นโยบายพัฒนาการทำมาหารวยของคนไทย ในทุกระดับชั้น ของโบบิ โดยค้าขายกับคนมีกำลังซื้อสูงสุด 1 พันล้านคนแรกทั่วโลก มีกำลังซื้อรวมกันมากกว่าปีละ 100 ล้านล้านบาท ให้คนไทยมีรายได้รวมกัน = 100 ล้านล้านบาท เฉลี่ยมากกว่าครัวเรือนละ 1.2 ล้านบาทต่อปี = เดือนละ 1 แสนบาท = วันละ 3,400 บาท

1. ขายสินค้าด้านการเกษตรระดับไฮเอนด์ปลอดสารพิษ ให้ได้ราคาดี โดยรัฐไม่ต้องทุ่มเงินแทรกแซงราคา ด้วยระบบขายก่อนปลูกตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนเกษตรกรร่ำรวย ทำรายได้เข้าประเทศปีละ 20 ล้านล้านบาท

1.1 วิจัยดินว่า พื้นที่ไหน เหมาะจะปลูกพืชชนิดไหน อย่างไร แล้วบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล

1.2 ทีมขายทั่วโลก 2 พันทีม สำรวจความต้องการซื้อผลิตผลทางการเกษตรที่ไทยสามารถปลูกได้อย่างละเอียด ว่าต้องการสายพันธุ์ไหน เกรดใด ขนาดเท่าไหร่ จำนวนเท่าใด ราคาเท่าไหร่ ระดับความสุกที่ต้องการ การขนส่ง แล้วลงฐานข้อมูล

1.3 หาพันธุ์พืช หรือพัฒนาให้ได้สายพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุด เพื่อให้ได้ราคาดีที่สุด

1.4 คำณวนว่าพืชชนิดไหน สามารถทำกำไรสูงสุด ถึงต่ำสุดตามลำดับ เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการเพาะปลูก ตามคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรมากที่สุด

1.5 ทดลองปลูก แล้วส่งตัวอย่างผลผลิต ให้ผูุ้สนใจสั่งซื้อชิม แล้วทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมอบส่วนลดพิเศษให้ผู้ซื้อที่ชำระเงินทั้งหมดล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน

1.6 ทีมขายทั่วโลกทั้ง 2 พันทีม จะมียอดขายทีมละ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี

1.7 ให้เกษตรกรที่ต้องการเข้าโครงการ มาขึ้นทะเบียนเซ็นสัญญาจะซื้อจะขาย ตามคุณภาพดิน แหล่งน้ำ และพัฒนาความรู้ เพื่อดำเนินการเพาะปลูก ในจำนวนจำกัด ตามโควต้าการสั่งซื้อพืชผลแต่ละชนิด ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด กรณีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน จะถูกยกเลิกสัญญา มีโทษปรับ และถูกตัดสิทธิ์ร่วมโครงการ 3 ปี

1.8 สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้เกษตรกรในโครงการตามที่ขึ้นทะเบียนไว้

1.9 เกษตรกรต้องเพาะปลูกพืชผลให้ได้คุณภาพและปริมาณตามสัญญา รับซื้อในอัตรา 80 % ของราคาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามจำนวนผลผลิต ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ อีก 20 % สมทบกองทุนขายก่อนปลูก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายอื่นต่อไป เพื่อให้โครงการเลี้ยงตัวเองได้

1.10 เมื่อผลผลิตพร้อมส่งมอบ ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อนขาย

1.11 หลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพาะปลูกพืช ตามคำสั่งซื้อต่อไป

1.12 ราคาขายพืชผลตามโครงการขายก่อนปลูก จะสูงกว่าราคาตลาดมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ครับ

1.13 กระบวนการเหล่านี้ ใช้งบประมาณน้อย และเกษตรกรได้กำไรมากกว่าครับ

2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไฮเอนด์ระดับโลก ให้มีรายได้ปีละ 20 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวเกรดเอ จำนวน 50 ล้านคนต่อปี ที่อยู่ประมาณ 10 วัน ใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 4 หมื่นบาท ต่อวัน

3. พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก จากผู้ป่วยและญาติ จำนวน 10 ล้านคน ใช้จ่ายครอบครัวละ 1 ล้านบาท ให้มีรายได้ปีละ 10 ล้านล้านบาท

4. พัฒนาเป็นศูนย์หลังเกษียณโลกสำหรับคนทุกระดับชั้น ที่คุ้มค่าเงินที่สุด จนคนจากทั่วโลก 30 ล้านคน มาใช้ชีวิตในบั้นปลาย ใช้จ่ายคนละ 1 ล้านบาทต่อปี เพื่อสร้างรายได้ปีละ 30 ล้านล้านบาท เข้าประเทศ

5. ผลิตสินค้าคุณภาพสูง ตามความต้องการของคนมีเงินที่ชอบสินค้าไทย 100 ล้านคนทั่วโลก ยอดขายเฉลี่ย 2 แสนบาทต่อคนต่อปี รวมเป็นรายได้ 20 ล้านล้านบาท

6. โครงการคลองไทย ศูนย์กลางการค้าระดับโลก ความยาว 137 กิโลเมตร ร่วมทุนกับสิงคโปร์ สร้างรายได้ปีละ 40 ล้านล้านบาท

รวมเป็นรายได้เข้าประเทศปีละ = 140 ล้านล้านบาท

เชิญรับชมรายการ TV สด : ทำมาหารวยกับโบบิ
ทุกวันจันทร์ เวลา 17:00 - 18:00 น.

ผู้ดำเนินรายการ : ปรมาจารย์โบบิ ประธานศูนย์แว่นตาไอซอพติก
และ หม่อมหลวง ชาญโชติ ชมพูนุท

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ( WBTV ) วัดยานนาวา

สามารถรับชมทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

ทางกล่องดาวเทียม :
ค่าย GMM ช่อง 175
ค่าย PSI ช่อง 239
ค่าย CTH ช่อง 870
ค่าย Infosat ; Thaisat ; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

โบบิ : ประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยทวีคูณ