" ถ้าโบบิ เป็นนายกรัฐมนตรี " ตอนที่ 1 : ประเทศไทย 10 เท่า ใน 10 ปี

แชร์

1. ถ้าพรรคไทยทวีคูณ สามารถพัฒนาการทำมาหารวย ให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ ในทุกหมู่บ้าน ของแต่ละเขตเลือกตั้ง มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า จนชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราก็มีโอกาสชนะเลือกตั้ง สส. ในเขตนั้น โดยไม่ต้องใช้อำนาจรัฐ เงิน ความมีชื่อเสียง ความโด่งดัง

2. นโยบายของพรรคไทยทวีคูณ :

2.1 พัฒนาระบบขายก่อนปลูก ให้เกษตรกรขายพืชผลได้ราคาดี มีกำไรเพิ่มขึ้น 10 เท่า

2.2 พัฒนาศูนย์หลังเกษียณทั่วไทย เป็นศูนย์หลังเกษียณระดับโลก ที่คุ้มค่าที่สุด จนทุกคนจากทั่วโลก อยากมาใช้ชีวิตในบั้นปลาย สร้างรายได้ปีละ 100 ล้านล้านบาท เข้าประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น 10 เท่า

2.3 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ให้มีรายได้ปีละ 30 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 เท่า

2.4 พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ระดับโลก ให้มีรายได้ปีละ 20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 เท่า

2.5 เปิดศูนย์ฝึกอาชีพ ให้ประชาชนลงทะเบียนเรียนในแต่ละพื้นที่ ใครสอบผ่าน รัฐให้สินเชื่อแบบใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชำระ วันละ 500 บาท วิธีนี้จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีก 10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10 เท่า

2.6 การพัฒนาคลองไทย :

2.6.1 ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าแทนสิงคโปร์ และปีนัง

2.6.2 ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือ ระดับโลก

2.6.3 ศูนย์เติมน้ำจืด น้ำมัน เสบียง ระดับโลก

2.6.4 ศูนย์บันเทิงลูกเรือ อาหาร เครื่องดื่ม นวดแผนไทย ระดับโลก

2.6.5 ศูนย์การแพทย์ ระดับโลก

2.6.6 ศูนย์กลางทางการค้า การขนส่ง และศูนย์กระจายสินค้า ระดับโลก พร้อมเครือข่ายรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ สนามบิน

2.6.7 ศูนย์การท่องเที่ยว ศูนย์เรือสำราญ และศูนย์จอดเรือยอร์ช ระดับโลก

2.6.8 สิงคโปร์มีรายได้มหาศาลจากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือ

2.6.9 รัฐบาลสิงคโปร์ มีขีดความสามารถในการฝากเงินจำนวนมหาศาลทั่วโลก แบบตามรอยไม่ได้ เข้าบัญชีผู้มีอำนาจ และพรรคการเมืองหลายพรรคในไทย ให้ขัดขวางการขุดคลองไทย เดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นกัน ถ้าลุงตู่ผ่านด่านนี้ได้ ถือว่าเก่ง เพราะ 2475 ถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนขุดได้สำเร็จ

2.6.10 ถ้ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่เห็นชอบ การขุดคลองไทยจะถูกต่อต้านจากผู้มีอำนาจ และพรรคการเมืองหลายพรรคในไทย จนไม่สามารถขุดได้ อย่างที่เป็นมาตั้งแต่ปี 2475

2.6.11 ทางเดียวที่จะขุดคลองไทยได้ คือต้องให้สิงคโปร์เป็นผู้ประมูลสัมปทาน แล้วลงทุนทั้งหมด และบริหารจัดการทั้งหมด แล้วแบ่งผลประโยชน์กันครับ

3. งานของนายกฯ โบบิ คือการช่วยพัฒนาการทำมาหากิน ของคนทุกระดับชั้น ให้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

4. นโยบายของพรรคไทยทวีคูณ : พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ให้ทุกคนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 10 เท่า

5. โบบิ รักษาการหัวหน้าพรรคไทยทวีคูณ มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยแบบก้าวกระโดด ที่ล้ำหน้ากว่านักการเมืองทุกคนมาก และพร้อมดีเบตกับทุกท่าน

6. โบบิ ตั้งงบทำพรรคการเมืองแค่ 1 ล้านบาท จึงไม่สามารถซื้อสื่อสารมวลชน ครั้งละ 1 ล้านบาทได้ แต่จะใช้ช่องทางอื่นที่ประหยัดกว่า ครับ

7. ถ้าโบบิและทีมงาน ศึกษาบริบทของคนในพื้นที่ แล้วไปใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเขา ก็น่าจะเข้าใจวิถีชีวิต วิธีคิด ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และเอาชนะใจหัวคะแนนนักการเมือง จนดึงมาเป็นแนวร่วมได้ครับ

8. สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยทวีคูณ
โทร / ไลน์ : 081-538-4200
อีเมล masterbobie@gmail.com