คุยแล้วรวย กับโบบิ ตอนที่ 64 : แผนระดมทุน : คนรวยช่วยคนจน เป็นเวลา 8 เดือน โดย โบบิ

แชร์

1. ออกกฎหมายพิเศษ ตั้งกองทุน 10 ล้านล้านบาท บังคับนิติบุคคล บุคคลธรรมดา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม และสภาวิชาชีพ ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ต้องบริจาคเงิน 5 % ของทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ควบคุม ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ทั่วไทย โดยสามารถนำยอดเงินบริจาค ไปหักเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 4 เท่า

หรือ 2. ออกพันธบัตรรัฐบาล 10 ล้านล้านบาท บังคับนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ต้องซื้ออย่างน้อย 5 % ของทรัพย์สิน

3. ธุรกิจที่เป็นคู่สัมปทานรัฐ ต้องบริจาคเงินอย่างน้อย 10 % โดยสามารถนำยอดเงินบริจาค ไปหักเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 4 เท่า เช่นเดียวกัน

แผนระดมทุน 2 : ขึ้นภาษีคนรวย

ตามที่มีบุคคลชั้นนำหลายท่าน ไม่เห็นด้วยกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาล กับนักธุรกิจชั้นนำ จึงขอเสนอการหาเงินเพื่อช่วยคนยากจนด้วยมาตรการทางภาษี ดังต่อไปนี้

1. ให้สรรพากรเก็บภาษีย้อนหลัง กับพวกเลี่ยงภาษีทั้งหมด และยึดทรัพย์ของนักการเมืองคอรับชั่น และเลี่ยงภาษี ในต่างประเทศ ทั้งหมดแทน ดีไหมครับ น่าจะได้เงินมาช่วยคนจนหลายล้านล้านบาท ครับ

2. เก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า เพื่อนำเงินมาช่วยเหลือคนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 รายได้ปีละ 10 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 40 %

2.2 รายได้ปีละ 30 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 45 %

2.3 รายได้ปีละ 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 50 %

2.4 รายได้ปีละ 500 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 55 %

2.5 รายได้ปีละ 2,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 60 %

2.6 รายได้ปีละ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 65 %

2.7 รายได้ปีละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 70 %

2.8 รายได้ปีละ 50,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 75 %

2.9 รายได้ปีละ 100,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษี 90 %

แผนระดมทุน 3 : ให้คนรวย 1 ล้านคนแรก บริจาคคนละ 10 ล้านบาท โดยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 4 เท่า เพื่อนำเงิน 10 ล้านล้านบาท ไปช่วยคนจนที่กำลังเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเท่าเทียมได้ด้วย คนรวย มีเงินน้อยลง คนจน มีเงินซื้อข้าวกินมากขึ้น ครับ

แผนระดมทุน 4 : ด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม

แผนหารายได้เข้ารัฐ ด้วยการเปลี่ยนระบบหักลดหย่อนภาษี เพื่อให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นอย่างน้อย 10 เท่า

1. เปลี่ยนระบบการหักลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา และการหักค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ในแต่ละปีทุกชนิด

1.1 บุคคลธรรมดา : เปลี่ยนจาก เดิมที่ไม่ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

1.1.1 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มทุกรายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต้องห้าม แต่ไม่เกินกว่ารายได้ต่อปี ทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล

1.2 จะทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พุ่งขึ้นหลายเท่ารัฐ จนมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทันที มากกว่า 10 ล้านล้านบาท

1.3 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะซื้อสินค้าและบริการ ที่มีใบกำกับภาษีมากขึ้นหลาย 10 เท่า เพื่อนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับลดภาษีเงินได้

1.4 ผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นทันทีหลายเท่า

1.5 ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย

1.6 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะใช้จ่ายแบบมีใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นทันที เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามอีกต่อไป สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มทุกรายการ ตามรายได้จริง

1.7 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่เคยเลี่ยงภาษี ด้วยการกระจายรายได้ในชื่ออื่น จะเปลี่ยนมาแจ้งรายได้ตามจริง แล้วใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีแทน

2. รัฐจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ตามยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งในแต่ละปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

2.1 มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี

2.2 แบบนิติบุคคลค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี

2.3 แบบกลุ่มบุคคลค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี

3. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายได้สูงมาก ที่เคยเลี่ยงภาษีด้วยการกระจายเงินได้ในชื่อบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอำพราง จะหันมายื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยใช้วิธีหักลดหย่อนภาษี ด้วยใบกำกับภาษีซื้อแทน ทำให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกหลาย 10 เท่า

TV รวมรายการ " ทำมาหารวยกับโบบิ "
http://www.thaibetter.com/th/TV-Show/525

รวมไลฟ์สด พัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ กับโบบิ
www.thaibetter.com/th/Facebook-Live/436

เว็บไซต์เพื่อพัฒนาการทำมาหารวย :
http://www.thaibetter.com

โบบิ โทร / ไลน์ : 081-538-4200