ตอน พลิกโควิดเป็นโอกาส

แชร์

จดหมายถึงลุงตู่ เรื่อง ขอให้ทบทวนการเข้าร๋วม CPTPP โดย น้องโบบิ

" ด่วนที่สุด "

วันที่ 27 เมษายน 2020

เรียน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่นับถือ

เรื่อง : ขอให้ทบทวนการเข้าร่วม CPTPP โดย น้องโบบิ

" ท่านนายกรัฐมนตรี ต้องได้อ่านจดหมายฉบับนี้ ก่อนการพิจารณาเรื่องข้อตกลง CPTPP ครับ "

ในนามของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเรา ขอขอบคุณลุงตู่ และทีมงานทุกท่าน ที่นำทัพสู้ศึก โควิด 19 อย่างได้ผลดีเลิศ จนหลายประเทศชื่นชม ขอพระเจ้าเสริมกำลัง ลุงตู่ และทีมฟื้นฟูชาติ ให้กลับมาเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอีกครั้ง โดยเร็วที่สุด ครับ

สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

1. ขออนุญาตเสนอให้ทบทวนการเข้าร่วม CPTPP และเลื่อนการพิจารณาเป็นปลายปี โดยให้เหตุผลกับทาง แคนาดา และญี่ปุ่น ว่ารัฐบาลไทย กำลังทุ่มเทสมาธิกับการควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด 19

2. รับฟังเสียงของตัวแทนประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ โดยการทำประชาพิจารณ์

3. ลงประชามติ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลประชาธิปไตย

3.1 ค่าใช้จ่ายในการลงประชามติ 8 พันล้านบาท

3.2 แต่ความเสียหายจากการเข้าร่วม CPTPP ในระยะยาว อาจมากกว่า 1 ล้านล้านบาท

4. การเข้าร่วม CPTPP จะทำให้คนยากจน ต้องจ่ายค่ายาแพงขึ้นหลายเท่า จากค่าลิขสิทธิ์ยา ที่เคยมี CL คุ้มครอง

5. ไทยสามารถเป็นมหาอำนาจด้านอาหารระดับไฮเอนด์ของโลก ขายอาหารให้เศรษฐี 1 พันล้านคนทั่วโลก ทำรายได้เข้าประเทศได้ปีละหลาย 100 ล้านล้านบาท

5.1 การเข้าร่วม CPTPP จะทำให้ไทย ไม่สามารถเป็นมหาอำนาจด้านอาหารของโลก ได้อีกต่อไป เพราะพันธุ์พืชรั่วไหล ทำให้ราคาตก

5.2 เราจะเป็นมหาอำนาจด้านอาหารได้อย่างไร ถ้าเราไม่มีอำนาจอธิปไตยเหนือเมล็ดพันธุ์ทุกชนิดของเราโดยเด็ดขาด

5.3 จะเกิดการกันดารตลอด 3 ปีข้างหน้า จนอาหาร มีค่ากว่าทองคำ และเงิน

6. ถ้าไทยไม่เซ็น CPTPP เราได้มากกว่าเสีย ครับ

7. ไทยควรเป็นแกนนำ เปิดเขตเสรีทางการค้าระดับไฮเอนด์ กับ อินเดีย จีน รัสเซีย สิงคโปร์ สแกนดิเนเวียน อียู อินโดนีเซีย และไต้หวัน ที่มีกำลังซื้อสูงกว่า CPTPP ถึง 10 เท่า คุ้มกว่าเยอะ เพราะมูลค่าทางการค้าสูงกว่ามาก เรื่องไม่เยอะ แถมอนาคตสดใสกว่า ครับ

8. ถ้าไทยเข้าร่วม CPTPP มีประเด็นหลัก 2 ประเด็น ที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยมากกว่า 40 ล้านคนโดยตรง ที่ควรพิจารณา คือ

8.1 ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก สูงขึ้น แต่กำไรลดลง เพราะประเทศที่ปลูกมีมากขึ้น

8.2 ยารักษาโรคที่มีลิขสิทธิ์ จะมีราคาแพงขึ้นอีกหลายเท่า เราจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกได้อย่างไร ถ้าต้นทุนการรักษาพยาบาลของเราสูง ครับ

 

ทำมาหารวยกับโบบิ : ตอน จดหมายถึงลุงตู่ " พลิกโควิด เป็นโอกาส " 260 ล้านล้านบาท ภาค 2
เลขรับหนังสือ : 630403519

ออกอากาศ 27th-04-2020

6. วางระบบบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน เพื่อป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง แบบเบ็่ดเสร็จ

7. ส่งเซล 1 หมื่นคน ออกไปขายสินค้าใน 193 ประเทศทั่วโลก

8. เชิญบริษัททัวร์ระดับไฮเอนด์จากทุกประเทศ มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย

9. เชิญผู้จัดจำหน่ายสินค้าระดับไฮเอนด์จากทุกประเทศ มาเยี่ยมชมสินค้าระดับไฮเอนด์ของไทย

10. ตัวอย่างการเสนอขายสินค้าและบริการแบบครบวงจร ให้กับผู้ทำธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ในทุกประเทศ

10.1 จัดงานขายสินค้าไทย

10.2 เลี้ยงอาหารไทย

10.3 ขายสินค้าไทย เช่น ข้าวสาร ข้าวสวยกระป๋อง หม้อหุงข้าว กับข้าวกระป๋อง ผัก ผลไม้ ธัญพืช สมุนไพร

10.4 ขายทัวร์ท่องเที่ยว พ่วงทัวร์สุขภาพ และทัวร์หลังเกษียณ

10.5 เชิญผู้ทำธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ มาอบรมเรื่องการทำธุรกิจกับประเทศไทย โดยเป็นแขกของรัฐบาล สนับสนุนโดยภาคเอกชน

11. โครงการฝึกอาชีพ พร้อมเงินทุนหมุนเวียน 10 ล้านคน สร้างรายได้ปีละ 10 ล้านล้านบาท

11.1 สำรวจความต้องการสินค้าและบริการของตลาดในแต่ละพื้นที่ แล้วเพิ่มพื้นที่ประกอบอาชีพให้เพียงพอกับขนาดของตลาด ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

11.2 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเรียนในแต่ละพื้นที่ ใครสอบผ่าน รัฐให้สินเชื่อแบบใช้บุคคลค้ำประกัน คนละ 1 ล้านบาท จำนวนตามงบประมาณที่มี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชำระ วันละ 500 บาท

11.3 วิธีนี้จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกหลายล้านล้านบาท ครับ

11.4 สร้างระบบขายก่อนปลูก สินค้าเกษตร ทั้งสดและแปรรูป ทุกคุณภาพ จนเกษตรกรร่ำรวย จนมีรายได้ปีละ 100 ล้านล้านบาท

11.5 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ให้มีรายได้ปีละ 30 ล้านล้านบาท

11.6 พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ระดับโลก ให้มีรายได้ปีละ 20 ล้านล้านบาท

11.7 พัฒนาเป็นศูนย์หลังเกษียณโลก ที่คุ้มค่าที่สุด จนทุกคนจากทั่วโลก อยากมาใช้ชีวิตในบั้นปลาย เพื่อสร้างรายได้ปีละ 100 ล้านล้านบาท เข้าประเทศ โดยจัดโซนนิ่งทั่วประเทศ ตามกลุ่มประเทศ : แต่ละกลุ่มประเทศชอบไม่เหมือนกัน บางประเทศไม่ถูกกัน เช่น นอร์เวย์ ไม่ถูกกับ สวีเดน

11.7.1 อสังหาริมทรัพย์จะโตแบบก้าวกระโดด

12. วิธีทำให้ยางพารา ขายได้ราคาสูง และเกษตรกรมีกำไรดี :

12.1 ยางพารา ปลูกได้ดีในไม่กี่ประเทศ

12.2 ยางพาราของประเทศไทย มีคุณภาพดีที่สุดในโลก

12.3 เราจำเป็นต้องปล่อยให้จีนและผู้ซื้อยางพาราอื่นๆ ในสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ " ( ANRPC ) กดราคาซื้อยางพารา ในราคาต่ำสุดต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าทางรัฐบาลของเรา จะสามารถ
จัดตั้ง " สมาคมประเทศผู้ส่งออกยางพารา " เพื่อฮั้วราคายาง และควบคุมพื้นที่การปลูกยางพารา ได้สำเร็จ

12.4 เมื่อเราตั้ง " สมาคมประเทศผู้ส่งออกยางพารา " ได้มั่นคง จนควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราและราคาได้แล้ว จึงค่อยพิจารณาลาออกจาก ANRPC

12.5 ถ้า " สมาคมประเทศผู้ส่งออกยางพารา " สามารถควบคุมพื้นที่การปลูกยางพารา ได้สำเร็จ ก็จะมีอำนาจเหนือตลาด สามารถกำหนดราคายางพารา รายละเอียดการชำระเงิน การจัดส่ง ได้ตามใจชอบ รวมถึงใช้ควบคุมต่อรองกับประเทศคู่ค้าได้อีกด้วย เช่น ขายยางพาราพ่วงข้าว

12.6 ถ้าควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราไม่ได้ ก็ควบคุมราคาไม่ได้ครับ

12.7 ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในโลก เราจึงมีความพร้อมที่จะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรอันดับ 1 ของโลก ได้โดยลงทุนน้อยกว่าทุกประเทศ แต่เกษตรกรของเราส่วนใหญ่กลับยากจน ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยใช้งบประมาณไม่มาก และใช้เวลาไม่นาน ถ้ามีระบบบริหารจัดการที่ดี พร้อมการตลาดที่ชาญฉลาด ครับ

13. วิธีขายพืชผลให้ได้ราคาดี โดยรัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีไปรับซื้อในราคาเกินจริง :

13.1 รัฐตั้งทีมการตลาด ส่งออกไปสำรวจความต้องการซื้อผลิตผลทางการเกษตรอย่างละเอียดใน 165 ประเทศทั่วโลก ว่าต้องการสายพันธุ์ไหน เกรดใด ขนาดเท่าไหร่ จำนวนกี่ตัน ราคาเท่าไหร่ ระดับความสุก แล้วอัพเดทลงฐานข้อมูลกลางทุกเดือน

13.2 รัฐวิจัยดินทั่วประเทศว่า พื้นที่ไหน เหมาะจะปลูกพืชชนิดไหน อย่างไรบ้าง เพื่อลดต้นทุนการบำรุงดินที่ไม่จำเป็น แล้วบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ออนไลน์

13.3 รัฐวิจัยพันธุ์พืช ให้ได้สายพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดมากที่สุด

13.4 รัฐให้ทีมนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชแต่ละชนิด ที่เก่งที่สุด คำณวนว่าพืชชนิดไหน สามารถทำกำไรสูงสุด ถึงต่ำสุดตามลำดับ เพื่อจัดลำดับคววามสำคัญในการเพาะปลูก ตามคุณภาพและปริมาณ

13.5 รัฐให้เกษตรกรแต่ละคน ทดลองปลูก แล้วให้นักการตลาด ส่งตัวอย่างผลผลิตออกไปทั่วโลก ให้ผูุ้สนใจสั่งซื้อชิม แล้วเปิดจองทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมอบส่วนลดพิเศษให้ผู้ซื้อที่ชำระเงินทั้งหมดล่วงหน้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน

13.6 รัฐรวบรวมคำสั่งซื้อ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ แล้วให้เกษตรกรมาลงทะเบียน ตามคุณภาพดิน แหล่งน้ำ และพัฒนาความรู้ เพื่อดำเนินการเพาะปลูก ในจำนวนจำกัด ตามโควต้าการสั่งซื้อพืชผลแต่ละชนิด ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยรัฐบาลรับประกันราคารับซื้อในอัตรา 80 % ของราคาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามจำนวนผลผลิต ที่ได้ลงทะเบียนไว้

13.7 เมื่อผลผลิตพร้อมส่งมอบ รัฐต้องตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด แล้วส่งออกทั่วโลก โดยเกษตรกรต้องเสียภาษีเงินได้ เพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษคุณภาพสูงที่ขายได้ราคาต่อไป

13.8 หลังเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องบำรุงดิน ให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพาะปลูกพืช ตามคำสั่งซื้อต่อไป

13.9 กระบวนการเหล่านี้ ใช้งบประมาณน้อยกว่าการทุ่มเงินรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ในราคาสูงกว่าราคาตลาด

14. เก็บภาษีอย่างไรให้ได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า โดยภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เสียภาษีลดลง ด้วยการเปลี่ยนระบบหักลดหย่อนภาษี ให้ต้องใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไม่จำกัด

14.1 เปลี่ยนระบบการหักลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา และการหักค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ในแต่ละปีทุกชนิด

14.2 บุคคลธรรมดา : เปลี่ยนจาก เดิมที่ไม่ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เป็นต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

14.3 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มทุกรายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต้องห้าม แต่ไม่เกินกว่ารายได้ต่อปี ทั้งบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคล

14.4 จะทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พุ่งขึ้นหลายเท่ารัฐ จนมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทันที มากกว่า 10 ล้านล้านบาท

14.5 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะซื้อสินค้าและบริการ ที่มีใบกำกับภาษีมากขึ้นหลาย 10 เท่า เพื่อนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับลดภาษีเงินได้

14.6 ผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นทันทีหลายเท่า

14.7 ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย

14.8 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะใช้จ่ายแบบมีใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นทันที เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามอีกต่อไป สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มทุกรายการ ตามรายได้จริง

14.9 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่เคยเลี่ยงภาษี ด้วยการกระจายรายได้ในชื่ออื่น จะเปลี่ยนมาแจ้งรายได้ตามจริง แล้วใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีแทน

14.10 รัฐจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ตามยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งในแต่ละปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่ยื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

14.10.1 มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี

14.10.2 แบบนิติบุคคล ค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี

14.10.3 แบบกลุ่มบุคคลค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี

14.10.4 แบบบุคคลค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 5 ปี

14.11 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายได้สูงมาก ที่เคยเลี่ยงภาษีด้วยการกระจายเงินได้ในชื่อบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอำพราง จะหันมายื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยใช้วิธีหักลดหย่อนภาษี ด้วยใบกำกับภาษีซื้อแทน ทำให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกหลาย 10 เท่า

ช่วยให้น้ำซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น

15. แพร่ข่าวปลอม เพิ่มโทษเป็นยึดทรัพย์ ดีไหมครับ

16. ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการช่วยเหลือประชาชน ในยามวิกฤติ เพิ่มโทษเป็นยึดทรัพย์ และเนรเทศ ดีไหมครับ

17. จีนผลิตสินค้าได้น้อยลง ไทยผลิตแทนดีไหมครับ

18. งานของโบบิ คือการช่วยพัฒนาการทำมาหากินของคนจน

19. นโยบายของโบบิ : พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด

20. การพัฒนาคลองไทย :

20.1 ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าแทนสิงคโปร์ และปีนัง

20.2 ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือ

20.3 ศูนย์เติมน้ำจืด น้ำมัน เสบียง

20.4 ศูนย์บันเทิงลูกเรือ อาหาร เครื่องดื่ม นวดแผนไทย

20.5 ศูนย์การแพทย์

20.6 ศูนย์กระจายสินค้า รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ สนามบิน

20.7 ศูนย์การท่องเที่ยว ศูนย์เรือสำราญ และศูนย์จอดเรือยอร์ช

20.8 สิงคโปร์มีรายได้มหาศาลจากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือ

20.9 รัฐบาลสิงคโปร์ มีขีดความสามารถในการฝากเงินจำนวนมหาศาลทั่วโลก แบบตามรอยไม่ได้ เข้าบัญชีผู้มีอำนาจ และพรรคการเมืองหลายพรรคในไทย ให้ขัดขวางการขุดคลองไทย เดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นกัน ถ้าลุงตู่ผ่านด่านนี้ได้ ถือว่าเก่ง เพราะ 2475 ถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนขุดได้สำเร็จ

20.10 ถ้ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่เห็นชอบ การขุดคลองไทยจะถูกต่อต้านจากผู้มีอำนาจ และพรรคการเมืองหลายพรรคในไทย จนไม่สามารถขุดได้ อย่างที่เป็นมาตั้งแต่ปี 2475

20.11 ทางเดียวที่จะขุดคลองไทยได้ คือต้องให้สิงคโปร์เป็นผู้ประมูลสัมปทาน แล้วลงทุนทั้งหมด และบริหารจัดการทั้งหมด แล้วแบ่งผลประโยชน์กันครับ

ขอพระเจ้าทรงโปรดปกป้องลุงตู่ และประทานกำลัง สติปัญญาจากเบื้องบน อย่างไม่รู้สิ้นสุด ในการนำทัพสู้ภัย โควิด 19 จนได้รับชัยชนะอย่างสวยงาม ครับ