” เสนอมาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชนทุกคน สู้ภัยโควิด 19 ต่อลุงตู่ ”

แชร์

แผนสู้ภัยโควิด 19 เป็นเวลา 8 เดือน และทำมาหารวย 110 ล้านล้านบาท โดย โบบิ

1. จัดอาหาร และน้ำดื่ม ฟรี ให้คนที่ขาดแคลน ทั่วไทยทุกวัน ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน เป็นเวลา 8 เดือน " คนไทยทุกคนต้องได้กินอิ่ม วันละ 3 มื้อ "

2. ยกเว้น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า ภาษีทุกชนิด 100 % โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายแทน เป็นเวลา 8 เดือน

3. จ่ายเงินยังชีพแก่คนไทยทุกคน ที่มีบัตรประชาชน " คนไทยทุกคน ต้องได้รับเงิน "
เดือนละ 9 พันบาท เป็นเวลา 8 เดือน

4. จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้าง 70 % ตามหลักฐานการเสียภาษีทุกชนิด หรือประกันสังคม เป็นเวลา 8 เดือน

5. พักชำระดอกเบี้ยหนี้สินทุกชนิด ทุกระบบ และเงินต้น พร้อมลดดอกเบี้ย 50 % เป็นเวลา 8 เดือน

6. ให้สินเชื่อดอกเบี้ย 2 % ต่อปี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แก่ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ขาดสภาพคล่อง วงเงินตามที่เคยเสียภาษีทุกชนิดมาทั้งหมด เป็นเวลา 2 ปี

7. ให้สินเชื่อดอกเบี้ย 3 % ต่อปี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินตามความสามารถในการผลิต เป็นเวลา 3 ปี
เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดที่โลกขาดแคลน สร้างรายได้เข้าประเทศ ปีละ 5 ล้านล้านบาท

8. ให้สินเชื่อดอกเบี้ย 4 % แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นเวลา 4 ปี
เพื่อผลิตอาหารส่งออกทั่วโลก ขายคน 3 พันล้านคนที่กำลังขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง วงเงินตามคำสั่งซื้อ และความสามารถในการผลิต สร้างรายได้เข้าประเทศ ปีละ 100 ล้านล้านบาท

8.1 จ้างสายการบินในประเทศไทย บินส่งอาหารสำเร็จรูปไทย ให้ชิมฟรีฟรีทั่วโลก เพื่อโฆษณาอาหารไทยแล้วรับคำสั่งซื้อมหาศาล โดยขนส่งทางอากาศและทางเรือ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเจ้าของสินค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

8.2 ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สนับสนุนการวิจัยอาหารไทยสำเร็จรูประดับพรีเมี่ยม ให้ถูกปากคนอินเดีย และจีน 1 พันล้านคน ที่มีกำลังซื้อสูง เพื่อขยายตลาด

9. ให้สินเชื่อดอกเบี้ย 5 % แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่งเสริมการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศ ปีละ 5 ล้านล้านบาท

10. พัฒนาศักยภาพในการทำมาหากิน ผ่านระบบออนไลน์ ให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถทำเว็บไซต์ และดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง ผ่านมือถือได้ด้วยตัวเอง