นโยบาย : นายจ้างจัดอาหารให้ลูกจ้างฟรี

แชร์


รัฐบาลควรออกนโยบายให้นายจ้างทุกองค์กร เป็นผู้จัดเตรียมอาหารสด สะอาด อร่อย ให้ลูกจ้างฟรีในระหว่างชั่วโมงทำงาน โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เพื่อช่วยให้ลูกจ้างมีค่าครองชีพที่ต่ำลง เพราะหากค่าครองชีพของประชาชนดีดตัวสูงขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะแย่ลง

นอกจากนี้ นโยบายอาหารฟรีให้ลูกจ้าง ยังช่วยเพิ่มคะแนนนิยมให้รัฐบาลได้เป็นอย่างดี ทำให้ลูกจ้างไม่ออกไปร่วมเดินขบวนประท้วงรัฐบาล จากการปลุกระดมของธนาธรในปีหน้าอีกด้วย ช่วยลดโอกาสเกิดสงครามกลางเมืองได้อีกด้วย