แนวคิดการพัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และยั่งยืนเบื้องต้น ของโบบิ ฉบับที่ 2

แชร์
Untitled Document

โครงการสร้างอาชีพ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจ :

สร้างหลักสูตรฝึกอาชีพให้คนรากหญ้าแบบฉุกเฉิน พร้อมเงินทุนหมุนเวียน ให้สามารถเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

1. สำรวจความต้องการสินค้าและบริการของตลาดในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ แล้วเพิ่มพื้นที่ประกอบอาชีพให้เพียงพอกับขนาดของตลาด ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

2. เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฝึกอาชีพ
ในแต่ละพื้นที่ ใครสอบผ่าน รัฐให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ พร้อมเงินทุนหมุนเวียน
ผ่อนชำระวันละ 500 บาท

2.1 สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

2.2 แบบกลุ่มบุคคลค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

2.3 แบบบุคคลค้ำประกัน : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 3 ปี

3. วิธีนี้จะช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกหลายล้านล้านบาท ครับ