นโยบายเรื่อง : พัฒนาให้คนจน สามารถทำมาหากินจนมีรายได้เฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาทต่อคน

แชร์
Untitled Document

ใช้วิธีเริ่มต้นจากการคัดสรรเกษตรกรระดับหัวกะทิ การศึกษาสูง 1 ครัวเรือน แล้วช่วยขายก่อนปลูกจนรวยก่อนครับ แล้วค่อยขยายผล

ทัศนคติ แก้ทีหลัง เพราะแก้ยาก และใช้เวลานานมาก ครับ

เคยเจอคนฉลาดน้อย ที่คิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดในทุกเรื่อง ไม่ต้องการเรียนรู้ ดื้อรั้น คิดลบ ขี้เกียจ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง และพูดไม่รู้เรื่อง ไหมครับ

เกษตรกรหัวกะทิคือ ขยัน ฉลาด ไหวพริบดี มีการศึกษา ซื่อสัตย์ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ครับ

การแก้ทัศนคติ ต้องทำจากกลุ่มคนที่ง่าย ไปยาก แต่คนที่แก้ยากมาก อาจต้องไว้ท้ายสุด เพราะเสียเวลาและทรัพยากรมาก ครับ

ถ้าเกษตรกรเอาแต่ระบายผลผลิต จะซื้อคุณภาพชีวิตได้ต่ำมากครับ ต้องเปลี่ยนเป็นระบบ ขายก่อนปลูก ถึงจะรวย ผมจะเริ่มทำแปลงเกษตรปลูกแล้วรวย ที่ฉะเชิงเทราในปีหน้า ครับ

สาธารณูปโภค สาธารณสุข และการศึกษา กำลังเขียนแผนอยู่ครับ
เกษตรกรส่วนใหญ่อยากมีเงินเหลือเก็บ ครับ

การศึกษาเพื่อให้ คนไทยรู้จักคิดได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ สำคัญมากครับ
เขียนแผนใกล้เสร็จแล้วครับ

ผมจะสร้างเกษตรกรอัจฉริยะ ที่คนซื้อต้องมาง้อ ครับ

1. ระบบขายก่อนปลูก สามารถทำได้ทั้งระบบปิด และระบบเปิด ครับ

2. ระบบเปิด จะใช้วิธีปลูกเผื่อ เพื่่อทดแทนกรณีพืชผลเสียหายบางส่วน

3. กรณีไม่อยู่ในพื้นที่ชลประทาน หรือแหล่งน้ำ สามารถทำสระธนาคารน้ำใต้ดินได้ครับ

การปรับทัศนคติเกษตรกร ต้องร่างหลักสูตรเกษตรกรอัจฉริยะ 4 หลักสูตร

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร

2. หลักสูตร ปวช.

3. หลักสูตร ปวส.

4. หลักสูตรปริญญาตรี โท เอก

ทำให้รวยก่อน เรียนทีหลัง ยิ่งเรียน ยิ่งรวย ครับ

ศูนย์เกษตรอัจฉริยะ เป็นแผนระยะยาว ไม่จำเป็นต้องมีอาคาร เรียนของจริงกันในแปลงปลูก หมุนเวียนกันไปเพื่อความหลากหลาย เกษตรกรจะได้รักสามัคคีกัน จึงเปิดได้ทั่วประเทศ ในทุกตำบล หมู่บ้าน ทันทีที่เกษตรกร และวิทยากรพร้อมครับ

ถ้าทีมวิทยากรพร้อม เปิดทั่วประเทศได้ทันทีภายในปีเดียว รวยกันทั่วหน้า ส่งขายอินเดีย 1.4 พันล้านคน จบครับ

ผมเริ่มจากการทำให้เกษตรกร 1 ครัวเรือนร่ำรวย แล้วทุ่มงบโปรโมทผ่านสื่อทุกช่องทาง ที่เหลือเกษตรกรที่อยากรวย จะวิ่งมาหาผมเอง ปกติเกษตรกรจะเชื่อฟังคนที่ทำให้เขารวย ครับ

ผมไม่จำเป็นต้องออกไปหาเกษตรกร แต่พวกเขาจะมาหาผมเองครับ

ปลายปีหน้า เกษตรกรอัจฉริยะเงินล้านคนแรก น่าจะออกสื่อหลักได้ครับ

ปกติผู้ใหญ่รักและให้ความเอ็นดูผมมาตลอด ผมชอบอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ ครับ