นโยบายเรื่อง : แนวคิด ขายก่อนปลูก

แชร์
Untitled Document

มีขึ้นตอนดังต่อไปนี้ ครับ

1. การเสนอรายการพืชผลที่เกษตรกรของเราสามารถปลูกได้ต่อผู้ซื้อ

2. ผู้ซื้อเลือกพืชผลที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียด

3. เซ็นสัญญาซื้อขาย

4. สั่งให้เกษตรกรของเราปลูก

5. เก็บเกี่ยว

6. คัดเกรด ตรวจสอบคุณภาพ แพ็คด้วยแบรนด์เรา

7. ส่งมอบโดยเคอรี่

8. เก็บเงิน

ในอนาคต เมื่อเรามีอำนาจเหนือตลาด ก็สามารถเก็บเงินล่วงหน้าได้ครับ

เราหาเสียงล่วงหน้า ด้วยการทำให้ดูว่า ต้องทำอย่างไร เกษตรกรจึงจะร่ำรวย ยิ่งเลือกตั้งช้า เรายิ่งได้เปรียบ เพราะมีเวลาขยายเครือข่าย ขายก่อนปลูก ปลูกแล้วรวย มากขึ้น ครับ

1. ต้องมีบริษัทที่มีเกษตรกรเป็นผู้ร่วมถือหุ้น บริหารจัดการเรื่องการตลาดและผลประโยชน์ ครับ

2. พรรคดูแลเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อสร้างฐานเสียงการเมืองในระยะยาว ครับ