นโยบายเรื่อง : เกษตรกรรม

แชร์
Untitled Document

1. ไทยปลูกยางพาราได้มากที่สุดในโลก และมีคุณภาพดีที่สุดในโลก

2. ไทยไม่ต้องเขี่ยจีนออกไป แค่ปล่อยให้จีนเป็นสมาชิก " สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ " ( ANRPC ) เหมือนเดิม

3. ไทยแค่เป็นแกนนำในการจัดตั้ง " สมาคมประเทศผู้ส่งออกยางพารา " เพื่อ ควบคุมพื้นที่การปลูกยางพารา ให้มีอำนาจเหนือตลาด สามารถกำหนดราคายางพารา รายละเอียดการชำระเงิน การจัดส่ง ได้ตามใจชอบ รวมถึงใช้ควบคุมต่อรองกับประเทศคู่ค้าได้อีกด้วย เช่น ขายยางพาราพ่วงข้าว

4. การควบคุมพื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศไทย สามารถทำได้ด้วยการลงทะเบียนจำกัดปริมาณรับซื้อยางพารา ในราคาสูงกว่าตลาด แล้วให้เงินอุดหนุนในการโค่นยางพารา เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นด้วยระบบ ขายก่อนปลูก

5. ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรของโลก เพราะ

5.1 ผืนดินส่วนใหญ่ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุ ที่เหมาะสำหรับการเกษตร โดยมีต้นทุนในการปรับปรุงดินต่ำมาก

5.2 น้ำอุดมสมบูรณ์เกินพอ ถ้ารู้จักบริหารจัดการ

5.3 มีความหลากหลายทางชีวภาพ จนสหรัฐและหลายชาติ ต้องแอบขโมยเอาไปจดสิทธิบัตร

5.4 ภัยธรรมชาติมีน้อยที่สุด

5.5 เกษตรกรไทยเก่งเรื่องเพาะปลูก

5.6 มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีที่สุดในภูมิภาค สามารถส่งสินค้าเกษตรออกไปทั่วโลก ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว