ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล

แชร์

เลขที่เอกสาร 2564/07/18/01
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564

สิ่งที่แนบมาด้วย : หนังสือรับรองบริษัท ภ.พ. 20 ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอซอพติก จำกัด ทำธุรกิจตรวจวัด ผลิต ประกอบ จำหน่ายแว่นสายตาระดับไฮเอนด์ ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-49117-04-4 เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 ที่ศูนย์การค้าเอราวัณ และเมื่อปีพุทธศักราช 2557 เกิดความวุ่นวาย กปปส. ยึดราชประสงค์ จึงย้ายที่ทำการมายังอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก โดยเปิดดำเนินการรวมแล้วทั้งสิ้น 14 ปี

ขณะนี้ได้รับความเดือดร้อนจากสงครามแย่งชิงอำนาจบริหาร ตั้งแต่ปี 2552 ยุคของ น.ช. ทักษิณ ชินวัตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ปีพุทธศักราช 2552 น.ช. ทักษิณ ชินวัตร ได้สั่งการให้คนเสื้อแดง ก่อจราจลในวันที่ 13 เมษายน สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของไอซอพติกประมาณ 30 ล้านบาท

2. ปีพุทธศักราช 2553 น.ช. ทักษิณ ชินวัตร ได้สั่งการให้คนเสื้อแดงสร้างความวุ่นวาย ยึดราชประสงค์ ทำให้ไอซอพติก ได้รับความเสียหาย 60 ล้านบาท

3.ปีพุทธศักราช 2554 รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร บริหารจัดการน้ำท่วมผิดพลาด ทำให้ไอซอพติก ได้รับความเสียหาย 100 ล้านบาท

4. ปีพุทธศักราช 2557 น.ช. ทักษิณ ชินวัตร สั่งการให้รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ออกพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอย ทำให้เกิดม็อบ กปปส. ปิดล้อมราชประสงค์ ทำให้ไอซอพติกเสียหาย 100 ล้านบาท

5. ปีพุทธศักราช 2562 โควิดระลอกที่ 1 ไอซอพติกเสียหาย 60 ล้านบาท

6. ปีพุทธศักราช 2563 โควิดระลอกที่ 2 ไอซอพติกเสียหาย 60 ล้านบาท

7. ปีพุทธศักราช 2564 โควิดระลอกที่ 3 ไอซอพติกเสียหายไปแล้ว 80 ล้านบาท รวมค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 490 ล้านบาท

ขณะนี้ไอซอพติก ไม่สามารถที่จะแบกรับความเสียหายเช่นนี้ได้อีกต่อไป จึงใคร่ขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล โดยก่อนหน้านี้ทางไอซอพติกได้ดำเนินการร้องขอไปหลายครั้งตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2563 ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความช่วยเหลือติดต่อกลับมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เพียงแต่ว่าการพิจารณาของทางธนาคารกรุงเทพล่าช้า จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับสินเชื่อแม้แต่บาทเดียว และล่าสุดจากการสอบถามธนาคารกรุงเทพ แจ้งให้รอผลการพิจารณาอีก 2 สัปดาห์ พร้อมจำนวนสินเชื่อที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากโควิดระลอกที่ 4 สร้างผลกระทบอย่างมหาศาล จึงเรียนมาเพื่อขอสินเชื่อเพิ่ม และเป็นสินเชื่อที่อนุมัติได้ทันที ภายใน 24 ชม. โดยขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้

1. สินเชื่อแบบ SUPER SOFT LOAN ค้ำประกันโดย บสย. 100% อนุมัติภายใน 24 ชม. เดือนละ 1 ล้านบาท จนกว่าสถานการณ์โควิดจะสงบ

2. อนุมัติสินเชื่อ ๔ เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ย้อนหลัง โดยอนุมัติผ่าน SME BANK เป็นสินเชื่อ 24 ชม. ค้ำประกันโดย บสย. ซึ่ง บริษัท ไอซอพติก จำกัด ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2564 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,789,253.19 บาท เท่ากับ 80 ล้านบาท

3. ให้รัฐบาลแก้กฎหมายเหมือนประเทศอเมริกา และญี่ปุ่น ที่สามารถกู้เงินได้ 300% ของ GDP


หนังสือตอบกลับ
ที่ นร 0105.05/41879
ถึง นายสมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ

ตามที่ท่านได้มีหนังสือคำร้อง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้กับท่าน ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบกรณีที่ท่านได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อพิจารณา โดยขอให้แจ้งผลให้ท่านทราบ
โดยตรงด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


สำนักงานปลัดสำนัลยายกรีฐมนตรี