เสนอรัฐบาล เปิดอภิปรายภาคประชาชนผ่าทางตันการเมืองไทย แบบโบบิ

แชร์

- โบบิเสียใจที่เห็นคนไทยทำร้ายกันเพราะเห็นต่าง

- โบบิอยากให้สงครามกลางเมือง เพื่อแย่งชิงอำนาจบริหาร ยุติด้วยการลงประชามติ

ขอเสนอให้จัดประชุมสภาประชาชนฉุกเฉิน โดยรัฐบาล เพื่อประชาชน ดังต่อไปนี้ เพื่อผ่าทางตันการเมืองไทย เลี่ยงสงครามกลางเมือง และการทำรัฐประหาร เพื่อแย่งชิงอำนาจบริหารงบประมาณแผ่นดิน เหมือนตลอด 88 ปี ที่ผ่านมา

1. เปิดประชุมตัวแทนทุกสาขาวิชาชีพ รวม 500 คน จากทั่วประเทศ อภิปรายด้วยเหตุผล มีเบี้ยประชุมให้วันละ 1 พันบาท ถ่ายทอดสดทุกช่องทาง

2. อำนาจในการเสนอข้อกำหนดการลงมติ ควรเป็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

3. เสนอให้ลงประชามติว่า

3.1 ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

3.2 ไม่ยุบสภา

3.3 ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 60

3.4 ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60

3.5 ให้แก้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3.6 ไม่ต้องแก้กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3.7 ให้อำนาจยุบสภา เป็นของนายกรัฐมนตรี

3.8 ให้อำนาจยุบสภา เป็นของประชาชน ผ่านการลงประชามติปีละครั้ง

แล้วเสนอรัฐบาลเพื่อลงประชามติ