ประชาธิปไตยแท้ที่ประชาชนเป็นใหญ่ เป็นอย่างไร

แชร์

- โบบิขอแสดงความเสียใจต่อความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น

- โบบิอยากให้สงครามแย่งชิงอำนาจบริหาร ยุติลงด้วยการลงประชามติ ตามวิถีทางแบบประชาธิปไตย มากกว่าแบบอนาธิปไตย

ขอให้มีสภาประชาชน ควบคุมการใช้อำนาจบริหาร อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจตุลาการ องค์กรอิสระ และอำนาจรัฐ

1. ประชุมตัวแทนทุกสาขาวิชาชีพ รวม 500 คน จากทั่วประเทศ ทุก 3 เดือน อภิปรายด้วยเหตุผล มีเบี้ยประชุมให้วันละ 1 พันบาท ถ่ายทอดสดทุกช่องทาง

2. อำนาจในการเสนอข้อกำหนดการลงมติ ควรเป็นของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

3. เช่น เสนอให้ลงประชามติว่า

3.1 ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่

3.2 ไม่ยุบสภา

3.3 ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 60

3.4 ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ 60

4. แผนพัฒนาประเทศไทย 10 เท่า ใน 10 ปี ให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

5. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชนเป็นใหญ่

5.1 รัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 10 เท่า พัฒนาการทำมาหากินให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า ภายใน 10 ปี เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าแบบก้าวกระโดด

5.2 ประชาชนควบคุมการใช้อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ อำนาจนิติบัญญัติ องค์กรอิสระ และอำนาจรัฐ ผ่านการลงประชามติปีละ 4 ครั้ง

6. ถ้ารัฐบาล และทุกอำนาจรัฐ บริหารดี ผู้คนทำมาหากินคล่อง ย่อมชนะการลงประชามติปีละ 4 ครั้ง ก็ไม่ต้องยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ไม่ต้องปลด ไม่ต้องเปลี่ยน

7. ถ้ารัฐบาลบริหารแย่ ผู้คนทำมาหากินลำบาก ย่อมแพ้การลงประชามติปีละ 4 ครั้ง ก็ต้องยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ต้องปลด ต้องเปลี่ยน

8. สว.ที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แล้วเสนอรัฐบาลเพื่อลงประชามติ