" นโยบาย กลุ่มไทยทวีคูณ "
" ผ่า อเมริกา "

ตอนที่ 6 : ถ้าอาจารย์โบบิเป็น " สีจิ้นผิง " จะทำอย่างไร เมื่อทรัมป์ต้องการทำให้คนจีนทั้งประเทศ ยากจนที่สุดในโลก ตอนที่ 1

แชร์


พร้อมลุ้นรับของรางวัล

1. จากการที่ทรัมป์ ทำลายเศรษฐกิจ การเมือง ใส่ร้ายป้ายสีจีน อย่างต่อเนื่อง เพื่อบดขยี้จีนให้ย่อยยับ อาจารย์โบบิ จะออกกฎหมาย
" จีนจะสู้กับศัตรู หัวชนฝา " และกฎหมาย
" ศัตรูของจีน จะต้องพินาศ "
แล้วให้เวลาทรัมป์ กลับใจ 7 วัน

2. เมื่อครบ 7 วัน ถ้าทรัมป์ ไม่กลับใจ จีนจะออกกฎหมาย " ขายอาวุธเทคโนโลยีสูง แบบไร้ขีดจำกัด ให้ทุกประเทศอย่างเสรี " รัฐบาลของประเทศไหนคัดค้าน ก็ให้จ่ายเงินชดเชยทั้งหมดให้จีน และทำตามเงื่อนไขของจีน ภายใน 7 วัน

3. แจ้ง UN และรัฐบาลของทุกประเทศทั่วโลกว่า :

3.1 พวกเขามีเวลา 7 วัน ในการทำให้ทรัมป์ กลับใจ มิฉะนั้น จีนจะดัดแปลง ขยาย และสร้างโรงงานผลิตอาวุธเทคโนโลยีสูง อย่างเต็มกำลังการผลิต เพื่อหารายได้เข้าประเทศ

3.2 เนื่องจากจีน ถูกทรัมป์กลั่นแกล้งทุกวิถีทาง จนไม่สามารถผลิตสินค้า และทำการค้าได้ตามปกติ ทำให้ประชาชนอดอยาก จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนมาผลิตอาวุธเพื่อจำหน่าย ให้ทุกประเทศ เพื่อให้จีนเป็นประเทศที่ :

3.2.1 มั่งคั่งที่สุดในโลก

3.2.2 เทคโนโลยีสูงที่สุดในโลก

3.2.3 มีแสนยานุภาพทางทหารทุกด้าน เหนือกว่าทุกประเทศในโลกรวมกัน

3.2.4 เพื่อไม่ให้ทรัมป์ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา และผู้บงการรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มารังแกคนจีนได้อีกเลยตลอดไป

4. สร้างอู่ต่อเรือดำน้ำ 200 แห่ง

4.1 ต่อเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้า ติดขีปนาวุธนำวิถีแบบยิงแล้วลืม ให้ได้ปีละ 200 ลำ
ใช้เองปีละ 50 ลำ
ขายเรือดำน้ำขายให้ได้ปีละ 150 ลำ
ในราคาลำละ 1 หมื่นล้านบาท
ได้กำไรลำละ 7 พันล้านบาท = กำไรปีละ 1.05 ล้านล้านบาท

4.2 ต่อเรือดำน้ำโจมตีพลังงานนิวเคลียร์ ติดขีปนาวุธนำวิถีแบบยิงแล้วลืม ให้ได้ปีละ 100 ลำ
ใช้เองปีละ 20 ลำ
ขายปีละ 80 ลำ ในราคาลำละ 3 หมื่นล้านบาท
ได้กำไรลำละ 2 หมื่นล้านบาท = กำไรปีละ 1.6 ล้านล้านบาท

4.3 ต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ติดขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปหัวรบนิวเคลียร์แบบหลายหัวรบ ยิงแล้วลืม ระยะยิงหวังผลอย่างแม่นยำ 12,000 กิโลเมตร ให้ได้ปีละ 50 ลำ
ใช้เองปีละ 10 ลำ
ขายปีละ 40 ลำ ในราคาลำละ 1 แสนล้านบาท
ได้กำไรลำละ 8 หมื่นล้านบาท = กำไรปีละ 4 ล้านล้านบาท

5. สร้างอู่ต่อเรือผิวน้ำขนาดยักษ์ 100 แห่ง

5.1 ต่อเรือบรรทุกเครื่องบินขนาด 1 แสนตัน ปีละ 50 ลำ ใช้เองปีละ 10 ลำ
ขายเรือบรรทุกเครื่องบินปีละ 40 ลำ ลำละ 1 เเสนล้านบาท
ได้กำไรลำละ 5 หมื่นล้านบาท = 2 ล้านล้านบาท

5.2 ต่อเรือลาดตระเวณติดขีปนาวุธนำวิถีความเร็ว 10 เท่าเสียง ระยะไกล ลำละ 300 ท่อยิง
ขนาด 3 หมื่นตัน 20 แห่ง
ต่อเรือลาดตระเวณ ได้ปีละ 100 ลำ ใช้เองปีละ 20 ลำ
ขายปีละ 80 ลำ ลำละ 3 หมื่นล้านบาท
ได้กำไรลำละ 1.5 หมื่นล้านบาท = 1.6 ล้านล้านบาท

5.3 ต่อเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีความเร็ว 10 เท่าเสียง ระยะไกล 100 ท่อยิง ขนาด 8 พันตัน 30 แห่ง
ต่อเรือพิฆาต ได้ปีละ 200 ลำ ใช้เองปีละ 50 ลำ
ขายปีละ 80 ลำ ลำละ 2 หมื่นล้านบาท
ได้กำไรลำละ 1 หมื่นล้านบาท = 1.6 ล้านล้านบาท

5.4 ต่อเรือฟรีเกตติดจรวดปราบเรือดำน้ำ และขีปนาวุธนำวิถีความเร็ว 10 เท่าเสียง ระยะไกล 50 ท่อยิง ขนาด 4 พันตัน 40 แห่ง
ต่อเรือฟรีเกต ได้ปีละ 400 ลำ ใช้เองปีละ 100 ลำ
ขายปีละ 300 ลำ ลำละ 1 หมื่นล้านบาท
ได้กำไรลำละ 5 พันล้านบาท = 1.5 ล้านล้านบาท

9. สร้างโรงงานผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ 100 แห่ง

9.1 สร้างเครื่องบินขับไล่โจมตีเทคโนโลยีล่องหน ติดขีปนาวุธนำวิถียิงแล้วลืม พิสัยไกล ปีละ 1,000 ลำ
ลำละ 4 พันล้านบาท
ใช้เองปีละ 400 ลำ
ขายปีละ 600 ลำ
กำไรลำละ 3 พันล้านบาท
รวมกำไรปีละ 1.8 ล้านล้านบาท

9.2 สร้างเครื่องบินขับไล่โจมตีอัจฉริยะ เทคโนโลยีล่าสุด
ติดขีปนาวุธนำวิถียิงแล้วลืม พิสัยไกล
กำลังการผลิตปีละ 3,000 ลำ
ลำละ 2 พันล้านบาท
ใช้เองปีละ 500 ลำ
ขายปีละ 2,500 ลำ
กำไรลำละ 1,500 ล้านบาท
รวมกำไรปีละ 3.75 ล้านล้านบาท

9.3 สร้างโดรนขับไล่โจมตีล่องหน ซุปเปอร์โซนิค ควบคุมด้วย AI ที่เหนือกว่านักบินและเครื่องบินขับไล่ทุกแบบทั่วโลก
อัจฉริยะ เทคโนโลยีล่าสุด
ติดขีปนาวุธนำวิถี 3 มิติ ยิงแล้วลืม พิสัยไกล
กำลังการผลิตปีละ 3,000 ลำ
ราคาลำละ 5 พันล้านบาท
ใช้เองปีละ 1,000 ลำ
ขายปีละ 2,000 ลำ
กำไรลำละ 4,000 ล้านบาท
รวมกำไรปีละ 8 ล้านล้านบาท

9.4 ผลิตเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ ติดขีปนาวุธนำวิถีนิวเคลียร์พิสัยไกล ระยะยิง 5 พันกิโลเมตร
รวมกำลังการผลิตปีละ 2,000 ลำ
ราคารวมระเบิด และขีปนาวุธนำวิถีนิวเคลียร์พิสัยไกล ครบชุด ราคาลำละ 5 หมื่นล้านบาท
ใช้เองปีละ 500 ลำ
ขายปีละ 1,500 ลำ
กำไรลำละ 4 หมื่นล้านบาท
รวมกำไรปีละ 60 ล้านล้านบาท

10. สร้างโรงงานผลิตรถถังประจัญบานที่ทนทานต่ออาวุธสมัยใหม่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาทุกชนิด 100 แห่ง
รวมกำลังการผลิตปีละ 50,000 คัน
ใช้เองปีละ 5,000 คัน
ขายปีละ 45,000 คัน
ราคาคันละ 150 ล้านบาท
กำไรคันละ 100 ล้านบาท
รวมกำไรปีละ 4.5 ล้านล้านบาท

11. สร้างโรงงานผลิตขีปนาวุธ 1,000 แห่ง

11.1 ผลิตขีปนาวุธข้ามทวีปพิสัยไกล DF-41 ระยะยิง 12,000 กิโลเมตร ติดหัวรบนิวเคลียร์ ที่ยิงจากจีน ถึง สหรัฐอเมริกา และยุโรป ได้อย่างเเม่นยำ ภายในเวลาแค่ 20 นาที

11.1.1 บรรทุกหัวรบแยกย่อยที่สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระ​ ( MIRV ) ถึง 10 หัวรบ

11.1.2 มีค่าความคลาดเคลื่อน (CEP) เพียง : 150 เมตร

11.1.3 ปล่อย​จาก : รถฐานยิงแบบเคลื่อนที่​ได้อย่างอิสระ ทำให้ยากต่อการตรวจจับตำแหน่ง และทำลาย

11.1.4 ปกติ DF-41จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายอุโมงค์ทั่วประเทศ จึงได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี จะออกจากอุโมงค์เมื่อเท่านั้น ทำให้ยากที่จะทำลายกว่าขีปนาวุธที่อยู่ในไซโล

11.1.5 ทำให้ DF-41 มีโอกาสสูงที่จะรอดจากการโจมตีครั้งแรกเมื่อประเทศถูกโจมตี มากกว่าขีปนาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา

11.1.6 รวมกำลังการผลิต DF-41 ปีละ 1,000 ชุด
ใช้เองปีละ 500 ชุด
ขายปีละ 500 ชุด
ราคาชุดละ 1 แสนบาท
กำไรชุดละ 8 หมื่นไล้านบาท
รวมกำไรปีละ 40 ล้านล้านบาท

11.2 ผลิตขีปนาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลาง ความเร็ว 10 เท่าเสียง ระยะยิง 5 พันกิโลเมตร สำหรับทำลายกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา
ปีละ 50,000 ลูก
ราคาลูกละ 2 หมื่นล้านบาท
ใช้เองปีละ 5,000 ชุด
ขายปีละ 45,000 ชุด
กำไรชุดละ 1.5 หมื่นล้านบาท
รวมกำไรปีละ 675 ล้านล้านบาท

11.3 ผลิตขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีพิสัยใกล้ ความเร็ว 10 เท่าเสียง ระยะยิง 1 พันกิโลเมตร
ปีละ 100,000 ชุด
ราคาชุดละ 1 หมื่นล้านบาท
ใช้เองปีละ 1 หมื่นชุด
ขายปีละ 90,000 ชุด
กำไรชุดละ 8 พันล้านบาท
= รวมกำไรปีละ 720 ล้านล้านบาท

12. สร้างโรงงานผลิตดาวเทียม
100 แห่ง

12.1 สร้างดาวเทียมล่าสังหารดาวเทียมของศัตรู ปีละ 1,000 ดวง เพื่อกวาดล้างดาวเทียมศัตรู
ราคาดวงละ 3 หมื่นล้านบาท
ใช้เองปีละ 300 หมื่นดวง
ขายปีละ 700 ดวง
กำไรดวงละ 2 หมื่นล้านบาท
= รวมกำไรปีละ 14 ล้านล้านบาท

12.2 สร้างดาวเทียมจารกรรมทางทหาร ปีละ 2,000 ดวง
ราคาดวงละ 2 หมื่นล้านบาท
ใช้เองปีละ 500 ดวง
ขายปีละ 1,500 ดวง
กำไรดวงละ 1.2 หมื่นล้านบาท
= รวมกำไรปีละ 18 ล้านล้านบาท

12.3 สร้างดาวเทียมสื่อสาร
ปีละ 3,000 ดวง
ราคาดวงละ 1 หมื่นล้านบาท
ใช้เองปีละ 700 ดวง
ขายปีละ 2,300 ดวง
กำไรดวงละ 7,000 ล้านบาท
= รวมกำไรปีละ 16.1 ล้านล้านบาท

13. เมื่อจีนขายอาวุธตามแผนนี้ได้ทั้งหมด จีนจะได้กำไรเป็นเงินทั้งสิ้น ปีละ 1,574.5 ล้านล้านบาท ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่มีกำไรมากที่สุดในโลก โดยรับทุกสกุลเงินหลัก ยกเว้น USD

13.1 จีนจะกลายเป็นประเทศที่มั่งคั่ง ร่ำรวยที่สุดในโลก จนคนจีนทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลก

13.2 มีงบซื้อสุดยอดเทคโนโลยี จากนักพัฒนาอาวุธที่เก่งที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณไม่อั้น เพื่อสร้างสุดยอดอาวุธไร้ผู้ต้าน จำนวนมหาศาลเกินกว่าจะมีกองกำลังใด รวมพลังกันต้านทานได้ จนแสนยานุภาพทางทหารของจีน จะเหนือกว่าทุกประเทศในโลกรวมกัน

13.3 จะไม่มีทรัมป์ หรือผู้นำอันธพาลหน้าไหน ประเทศนักล่าใด จะกล้าข่มเหง รังแก กีดกัน แบน บอยคอต จีน อย่างไม่เป็นธรรมอีกต่อไป ถ้าพยายามฝ่าฝืน จะถูกปิดล้อมน่านฟ้า ปิดท่าเรือทั้งหมด ตัดขาดการคมนาคมทางรถยนต์ รถไฟ ห้ามค้าขาย ห้ามขนส่งสินค้าทุกชนิด ทันที

14. แล้วชาติตะวันออก จะเป็นผู้ออกคำสั่ง ว่าตะวันตก ต้องทำอะไรบ้าง และห้ามทำอะไร หรือไม่ อย่างไร ?

14.1 ประชาชนของชาติตะวันตก ก็ต้องอดอยาก หิวโหย และขาดแคลนปัจจัย 4 ทุกอย่าง เหมือนที่ชาติตะวันออกเคยเป็น

14.2 ชาติตะวันออกจะมั่งคั่งจากสิทธิบัตรทุกชนิด และขายให้ชาติตะวันตก ในราคาที่กำไรหลาย 1,000 เท่า

15. ใครอยากทำให้ฝรั่ง เป็นขี้ข้าคนเอเชีย ตามผมมา ครับ