" นโยบาย กลุ่มไทยทวีคูณ "
" ผ่า อเมริกา "

2475 คณะราษฎร์ : ปีศาจ หรือนักบุญ

แชร์

2475 ถึงปัจจุบัน เรามีเผด็จการ 4 แบบ :

1. เผด็จการรัฐสภา เผด็จการทหาร เผด็จการพรรคการเมือง เผด็จการประชาธิปไตยทุนนิยมผูกขาด ที่ต่างทำสงครามแย่งชิงอำนาจบริหารงบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรของชาติ โดยคนกลุ่มน้อย เพื่อคนกลุ่มน้อย มาตลอดระยะเวลา 88 ปี

2. ผมจะสร้างประชาธิปไตยแท้ จากการพัฒนาฝีมือผู้ประกอบการและลูกจ้าง ให้รวยและ รู้ลึก รู้จริง ใน 75,032 หมู่บ้านทั่วประเทศ จนชนะเลือกตั้งใน 250 เขต เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก แล้วจัดตั้งสภาวิชาชีพทุกสาขา เพื่อร่างรัฐธรรมนูญ โดยคนทำมาหากิน เพื่อคนทำมาหากิน จนคนทำมาหากิน เป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริง

3. ผมต้องการดีเบตกับน้องธนาธร เผด็จการ และนักการเมืองทุกคน ในหัวข้อ " จะพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อคนทำมาหากินอย่างไร ? " ครับ