" นโยบาย กลุ่มไทยทวีคูณ "
" ผ่า อเมริกา "

ตอนที่ 4 : CPTPP คนรวยส่วนน้อยได้ คนจนส่วนมากเสีย

แชร์

1. รู้ไหม ว่าทำไม ถึงไม่มีผู้ที่สนับสนุนให้ไทย เข้าร่วม CPTPP ใส่ใจในความเดือดร้อนของประชาชนจาก CPTPP ที่รัฐธรรมนูญ 60 มาตรา 178 ระบุว่า รัฐบาลจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเท่าที่ " ที่จำเป็น "

2. เป็นธรรมแล้วหรือ ที่รัฐธรรมนูญ 60 ให้อำนาจรัฐบาล เข้าร่วม CPTPP เพื่อประโยชน์ของนายทุน แต่กลับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเท่าที่ " ที่จำเป็น เท่านั้น

3. ดังนั้น ประชาชนต้องร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญ 60 จากเยียวยา " เท่าที่จำเป็น " ให้ประชาชน ได้รับค่าชดเชยเยียวยาตามจริง 100 % ภายใน 30 วัน แล้วจึงยอมให้รัฐบาลเข้าร่วม CPTPP

4. ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก CPTPP อาจยืดระยะเวลาให้ปรับตัว ในระยะเวลาจำกัด