" ถ้าโบบิ เป็นนายกรัฐมนตรี " ตอนที่ 5 : ประเทศไทย 10 เท่า ใน 10 ปี ภาค 5

แชร์

สิ่งที่โบบิจะทำ เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรี :

1. พัฒนาการทำมาหารวยของคนไทย ให้เพิ่มขึ้น 10

2. พัฒนาระบบขายก่อนปลูก ให้เกษตรกรขายพืชผลได้ราคาดีขึ้น 10 เท่า

3. พัฒนาศูนย์หลังเกษียณทั่วไทย จนคนทั่วโลกมาอยู่ ทำเงินปีละ 100 ล้านล้านบาท ชีวิตคนไทยดีขึ้น 10 เท่า

4. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า จากปีละ 3 ล้านล้านบาท เป็นปีละ 30 ล้านล้านบาท

5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ระดับโลก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า จากปีละ 5 แสนล้านบาท เป็นปีละ 5 ล้านล้านบาท

6. ฝึกอาชีพให้ประชาชน ใครสอบผ่าน ให้สินเชื่อ เพิ่มรายได้ 10 เท่า

7. การพัฒนาคลองไทย :

7.1 สิงคโปร์มีรายได้มหาศาลจากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือ

7.2 รัฐบาลสิงคโปร์ สามารถฝากเงินมหาศาล แบบตามรอยไม่ได้ เพื่อขัดขวางการขุดคลองไทย จึงยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนขุดได้สำเร็จ

7.3 ถ้ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่เห็นชอบ จะไม่สามารถขุดได้ อย่างที่เป็นมาตั้งแต่ปี 2475

7.4 ทางเดียวที่จะขุดคลองไทยได้ คือต้องให้สิงคโปร์เป็นผู้ประมูลสัมปทาน แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน

7.5 ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าแทนสิงคโปร์ และปีนัง

7.6 ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือ ระดับโลก

7.7 ศูนย์เติมน้ำจืด น้ำมัน เสบียง ระดับโลก

7.8 ศูนย์บันเทิงลูกเรือ อาหาร เครื่องดื่ม นวดแผนไทย ระดับโลก

7.9 ศูนย์การแพทย์ ระดับโลก

7.10 ศูนย์กลางทางการค้า การขนส่ง และศูนย์กระจายสินค้า ระดับโลก พร้อมเครือข่ายรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ สนามบิน

7.11 ศูนย์การท่องเที่ยว ศูนย์เรือสำราญ และศูนย์จอดเรือยอร์ช ระดับโลก

8. งานของนายกฯ โบบิ คือการช่วยพัฒนาการทำมาหากิน ของคนทุกระดับชั้น ให้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

9. พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ด้วยการพัฒนาการทำมาหากินของคนทุกระดับชั้น ให้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

10. โบบิ มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และพร้อมดีเบต กับนักการเมืองทุกท่าน