" นโยบาย กลุ่มไทยทวีคูณ "
" ผ่า อเมริกา "

ขอเสนอให้เปิดสภาประชาชน

แชร์


เรื่อง : ขอเสนอให้เปิดสภาประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ร่วมกันอภิปรายหาทางออก จากความขัดแย้งอย่างสันติ โดยไม่เกิดสงครามกลางเมือง ดังต่อไปนี้

1. ใช้อาคารรัฐสภาเป็นที่ประชุม

2. มีตัวแทนทุกสภาวิชาชีพ สมาคมวิชาชีพตัวแทนวิชาชีพ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา อภิปรายเป็นเวลาต่อเนื่องกัน 12 วัน วันละ 10 ชั่วโมง ถ่ายทอดสดทุกช่องทาง ในหัวข้อดังต่อไปนี้ :

2.1 ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี 2476 ถึง ปัจจุบัน

2.2 วิธีป้องกันการใช้เงินมหาศาลของนักเลือกตั้ง เพื่อให้ชนะเลือกตั้ง แล้วโกงกินเพื่อถอนทุนของนักการเมือง

2.3 วิธีป้องกันทุนนิยมผูกขาดที่ครอบงำพรรคการเมือง

2.4 การป้องกันรัฐประหาร

2.5 การป้องกันระบอบเผด็จการรัฐสภา
ไม่ให้ออก พรบ.นิรโทษกรรมให้นักการเมืองที่ทำผิดกฎหมาย

2.6 อำนาจในการร่างรัฐธรรม ควรเป็นของประชาชน ผ่านสภาวิชาชีพทุกสาขา และสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือเป็นของใคร ?

2.7 การพัฒนาการทำมาหากิน เพื่อเพิ่มรายได้

2.8 การบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

2.9 การลด PM 2.5

2.10 การบริหารจัดการ COVID 19

2.11 การหารายได้เข้าประเทศวันนี้ เดือนนี้ เดือนหน้า ปีนี้ ปีหน้า อีก 2 ปี และหลังโควิด

2.12 เห็นด้วยหรือไม่ กับการเลี่ยงสงครามกลางเมือง ด้วยการลงประชามติว่า

2.12.1 ยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ หรือไม่

2.12.2 แก้รัฐธรรมนูญ 60 หรือไม่

2.12.3 แก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญ 40 ที่ให้อำนาจพรรคการเมือง และนักการเมือง มากเกินไป จนนำไปสู่ ระบอบเผด็จการรัฐสภา เหมือนที่ผ่านมา

3. ขั้นตอนการหาตัวแทน

3.1 จากสภาฯ ของแต่ละกลุ่ม เช่น สภานิสิต สภานักเรียน สภาวิชาชีพ สมาคมทุกวิชาชีพ โดยให้แต่ละองค์กรคัดเลือกตัวแทนกันเอง วิชาชีพละ 1 คน ในฐานะตัวแทนวิชาชีพ

3.2 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 12 ล้านบาท

4. พรรคการเมืองทุกพรรค ต้องรวบรวมความต้องการของประชาชน แล้วนำมาสรุปเป็นนโยบาย แล้วนำเสนอเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการ

5. แต่ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2476 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่เคยมีพรรคไหน ฟังเสียงประชาชน หลังเลือกตั้งอย่างแท้จริงเลย

6. ทุกพรรค ต้องฟังเสียงนายทุนพรรคเท่านั้น ถ้าไม่ทำตามคำสั่งนายทุนพรรค สมัยหน้าก็แพ้เลือกตั้ง เพราะนายทุนไม่ให้เงินมหาศาลสำหรับใช้หาเสียง ครับ

7. แต่กลับมีพรรคการเมืองหลายพรรค ไม่ใช้วิธีตามข้อ 1 โดยเลือกใช้วิธีอนาธิปไตย ปลุกม็อบเพื่อล้มล้างรัฐบาล เหมือนม็อบพันธมิตร
ม็อบแดง 52 & 53 ม็อบ กปปส.

8. โบบิจะตั้ง พรรคไทยทวีคูณ พัฒนาการทำมาหารวย เพิ่มขึ้น 10 เท่า จนชนะเลือกตั้งใน 250 เขต โดยใช้เงินหาเสียงน้อยมาก ครับ

สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยทวีคูณ
โทร / ไลน์ : 081-538-4200
อีเมล : masterbobie@gmail.com