" ถ้าโบบิ เป็นนายกรัฐมนตรี " ตอนที่ 2 : ประเทศไทย 10 เท่า ใน 10 ปี ภาค 2

แชร์

เรื่องด่วน :

มาตรการช่วยเหลือฉุกเฉิน ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และประชาชน สู้ภัย โควิด 19 :

1. การระดมทุน สู้ภัย โควิด 19 ครบวงจร ถึงสิ้นปีนี้ :

1.1 ออกกฎหมายพิเศษ ตั้งกองทุน 10 ล้านล้านบาท ให้นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคม และสภาวิชาชีพ ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป บริจาคเงิน 5 % ของทรัพย์สิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ ควบคุม ช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ทั่วไทย โดยสามารถนำยอดเงินบริจาค ไปหักเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า

1.2 ออกพันธบัตรรัฐบาล 10 ล้านล้านบาท ให้นิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซื้ออย่างน้อย 5 % ของทรัพย์สิน

1.3 ให้พรรคการเมืองทุกพรรค แข่งขันกันระดมทุนบริจาค ว่าพรรคไหนระดมทุนได้มากที่สุด

1.4 ธุรกิจที่เป็นคู่สัมปทานรัฐ ต้องบริจาคเงินอย่างน้อย 10 % โดยสามารถนำยอดเงินบริจาค ไปหักเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 3 เท่า เช่นเดียวกัน

2. จัดอาหาร และน้ำดื่ม ฟรี ส่งถึงคนที่ขาดแคลน ทั่วไทยทุกวัน ในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน ถึงสิ้นปีนี้

3. ยกเว้น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า ภาษีทุกชนิด 100 % โดยรัฐบาลเป็นผู้จ่ายแทน ถึงสิ้นปีนี้

4. จ่ายเงินยังชีพแก่คนไทยทุกคน ที่มีบัตรประชาชน เดือนละ 9 พันบาท ถึงสิ้นปีนี้

5. จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างทุกคน 70 % ตามหลักฐานการเสียภาษีทุกชนิด หรือประกันสังคม ถึงสิ้นปีนี้ เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้าง

6. พักชำระดอกเบี้ยหนี้สินทุกชนิด ทุกระบบ และเงินต้น พร้อมลดดอกเบี้ย 50 % ถึงสิ้นปีนี้

7. ให้สินเชื่อดอกเบี้ย 2 % ต่อปี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน แก่ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ขาดสภาพคล่อง วงเงินตามที่เคยเสียภาษีทุกชนิดมาทั้งหมด เป็นเวลา 2 ปี

8. ให้สินเชื่อดอกเบี้ย 8 % ต่อปี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ผ่อนชำระ 2 ปี
แก่ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ขาดสภาพคล่อง วงเงินตามรายได้ที่สามารถแสดงหลักฐานได้ต่อ 5 เดือน

โบบิ ไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วม CPTPP และ UPOV1991

1. CPTPP และ UPOV1991 คนไทยไม่ถึง 1 ล้านคน ได้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย แต่คนไทยอีก 65 ล้านคน เสียประโยชน์มาก ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.1 สิทธิบัตรยา โควิด 19

1.2 สิทธิบัตรพันธุ์พืช

1.3 เปิดเสรีธุรกิจภาคบริการ

2. ต้องตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงจากทุกภาคส่วน ที่ได้รับผลกระทบ

3. นำผลการศึกษา แจ้งประชาชนทั้งประเทศ

4. ลงประชามติ ถ้าผ่าน ให้เข้าร่วม CPTPP หลังโควิดหยุดระบาด

5. นายกฯ โบบิ จะไม่เข้าร่วม CPTPP แต่จะเป็นแกนนำ จัดตั้ง " เขตร่วมค้าทวีคูณ " ( Super Trade Zone ) ชื่อย่อ " STZ " ประกอบด้วย อาเซียน จีน อินเดีย รัสเซีย อาหรับ สแกนดิเนเวีย แอฟริกา อเมริกาใต้ อียู และออสเตรเลีย มากกว่า เพราะตลาดใหญ่กว่า CPTPP หลาย 10 เท่า แถมร่วมกัน กำหนดเงื่อนไขได้เองตั้งแต่แรก

สิ่งที่โบบิจะทำ เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรี :

1. พัฒนาการทำมาหารวยของคนไทย ให้เพิ่มขึ้น 10

2. พัฒนาระบบขายก่อนปลูก ให้เกษตรกรขายพืชผลได้ราคาดีขึ้น 10 เท่า

3. พัฒนาศูนย์หลังเกษียณทั่วไทย จนคนทั่วโลกมาอยู่ ทำเงินปีละ 100 ล้านล้านบาท ชีวิตคนไทยดีขึ้น 10 เท่า

4. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า จากปีละ 3 ล้านล้านบาท เป็นปีละ 30 ล้านล้านบาท

5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ระดับโลก ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า จากปีละ 5 แสนล้านบาท เป็นปีละ 5 ล้านล้านบาท

6. ฝึกอาชีพให้ประชาชน ใครสอบผ่าน ให้สินเชื่อ เพิ่มรายได้ 10 เท่า

7. การพัฒนาคลองไทย :

7.1 สิงคโปร์มีรายได้มหาศาลจากการเป็นศูนย์กลางการค้าทางเรือ

7.2 รัฐบาลสิงคโปร์ สามารถฝากเงินมหาศาล แบบตามรอยไม่ได้ เพื่อขัดขวางการขุดคลองไทย จึงยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนขุดได้สำเร็จ

7.3 ถ้ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่เห็นชอบ จะไม่สามารถขุดได้ อย่างที่เป็นมาตั้งแต่ปี 2475

7.4 ทางเดียวที่จะขุดคลองไทยได้ คือต้องให้สิงคโปร์เป็นผู้ประมูลสัมปทาน แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน

7.5 ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าแทนสิงคโปร์ และปีนัง

7.6 ศูนย์ซ่อมบำรุงเรือ ระดับโลก

7.7 ศูนย์เติมน้ำจืด น้ำมัน เสบียง ระดับโลก

7.8 ศูนย์บันเทิงลูกเรือ อาหาร เครื่องดื่ม นวดแผนไทย ระดับโลก

7.9 ศูนย์การแพทย์ ระดับโลก

7.10 ศูนย์กลางทางการค้า การขนส่ง และศูนย์กระจายสินค้า ระดับโลก พร้อมเครือข่ายรถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ สนามบิน

7.11 ศูนย์การท่องเที่ยว ศูนย์เรือสำราญ และศูนย์จอดเรือยอร์ช ระดับโลก

8. งานของนายกฯ โบบิ คือการช่วยพัฒนาการทำมาหากิน ของคนทุกระดับชั้น ให้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

9. พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด ด้วยการพัฒนาการทำมาหากินของคนทุกระดับชั้น ให้เพิ่มขึ้น 10 เท่า

10. โบบิ มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยแบบทวีคูณ และพร้อมดีเบต กับนักการเมืองทุกท่าน

สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยทวีคูณ
โทร / ไลน์ : 081-538-4200
อีเมล masterbobie@gmail.com

" ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง "