กลุ่มไทยทวีคูณ เพื่อความร่ำรวยของคนไทยทุกคน
ขุดคลองไทยแบบโบบิ " คลองไทย เพิ่มรายได้ประเทศไทย 10 เท่า ภายใน 10 ปี "

รายการ " ถ้าโบบิเป็น นายกรัฐมนตรี "

แชร์