องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้ความรู้เรื่องการเติมน้ำไว้ใต้ดิน

แชร์

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้ความรู้เรื่องการเติมน้ำไว้ใต้ดิน ( Ground Water Recharge Wanghamhae Model ) โดยการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ตามแนวทางเศษฐกิจพอเพียง ( ตามรอยพ่อ ) โดยมีนาง ศิริมนต์ เกียรติชูศักดิ์ นายก องค์การบริหารส่วนตําบลตาขีด และ นายทวิช สามารถ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด และนายชัชชีวิน สีสอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด ณ องค์การบริหารส่วนตําบลตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์