ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ร่วมติดตาม เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน

แชร์

วันที่ 30 พฤษถาคม 2562

ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ 15 จังหวัดภาคเหนือ อบต.วังหามแห มีโอกาสดีได้ต้อนรับคณะฯ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ร่วมติดตามประมาณ 20 ท่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank ) ทั้งบ่อเปิด และบ่อปิด ศาสตร์ขององค์หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ( แสงศรี ) และมีแนวคิดที่จะเอาระบบธนาคารน้ำใต้ดินไปร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( สปก. ) ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นเขตสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( สปก. ) ไม่มีระบบชลประทานเสียเป็นส่วนใหญ่ ต้องบริการจัดการน้ำฝนที่ตกลงมาแต่ละปีน้อยบ้างมากบ้าง จึงเกิดปัญหาทั้งน้ำแล้ง และท่วมเป็นประจำ ท่านอธิบดีกับคณะฯ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร มีแนวคิดเรื่องดิน และน้ำเป็นสิ่งคู่กันต้องบริหารจัดการควบคู่กัน ซึ่งให้ อบต.วังหามแห เป็นตำบลนำร่องในจังหวัดกำแพงเพชร ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินทั้ง 2 ระบบ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และมีความยั่งยืนในอนาคตด้วย ตัวชี้วัด 3 อย่างคือ แก้แล้ง และท่วมได้จริง ใช้พื้นที่น้อย ใช้งบประมาณน้อย อบต.วังหามแห ต้องกราบขอขอบคุณท่านอธิบดี และคณะฯ ที่เอาเรื่องดีๆ เข้ามาร่วมกับศาสตร์ขององค์หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ( แสงศรี ) ที่ตำบลวังหามแห ซึ่งเป็นต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินของ 15 จังหวัดภาคเหนือ ขอบคุณครับ