อบต.ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังทอง จังหวัดกำแพงเพชร

แชร์

วันพืชมงคล

อบต.ทีมงานธนาคารน้ำใต้ดิน และ อบต.วังหามแห ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังทอง จังหวัดกำแพงเพชร และ 5 ท่านจากจังหวัดพิจิตร เข้าศึกษาดูงาน ศาสตร์ธนาคารน้ำใต้ดินของหลวงพ่อสมานสิริปัญโญ พร้อมลงฐานฯ และทำบ่อสาธิตสามบ่อ ใน อบต.วังหามแห