เปิดตัวกลุ่มทวีคูณ ทำมาหารวยกันทั้งชาติ ให้โลกรู้ว่าคนไทยเก่ง

แชร์

วัตถุประสงค์ของกลุ่มทวีคูณ

1. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับโลกอย่างทวีคูณเต็มศักยภาพ แบบทวีคูณและยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตในระดับสูงสุดของผู้ประกอบอาชีพ จนทำมาหารวย คนทำมาหากินทุกคนต้องมั่งคั่ง

2. เน้นสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าอกเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งของคนในครอบครัว ให้อยู่ในจริยธรรมอันงดงาม จนทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก

นโยบายพัฒนาวิชาชีพแบบทวีคูณ

1. ให้ประชาชนส่วนใหญ่ในทุกสาขาอาชีพ มีสภาวิชาชีพเป็นของตัวเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ให้ผู้ขยันทำมาหากินอย่างสุจริตทุกคน ในทุกวิชาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น แบบทวีคูณ ยั่งยืน จนสามารถเสียภาษีให้รัฐบาลมีเงินจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่รัฐบาล ไม่ต้องก่อหนี้เพิ่ม

2. สภาวิชาชีพแต่ละสาขา จะทำงานร่วมกับรัฐบาล ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. สภาวิชาชีพแต่ละสาขา จะช่วยลดภาระของรัฐบาล ในการพัฒนาความสามารถด้านการประกอบวิชาชีพ ให้คนทำงานทุกคน มีรายได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและยั่งยืน จนสามารถเสียภาษีให้รัฐมีงบประมาณเพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องก่อหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น

3.1 ตัวอย่างเช่น ควรมีสภาวิชาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ครับ อบรมฟรีจนจบปริญญาตรี ให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ รู้เส้นทางทะลุปรุโปร่ง ไม่วิ่งบนทางเท้า