ถ้าท่านนายก ฯ ตู่ ทำตามปรมาจารย์โบบิ ประเทศไทยจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างไร

แชร์

นโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพแบบทวีคูณ

1. สร้างระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เป็นศูนย์รวมความรู้รอบด้านที่มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา โดยซื้อลิขสิทธิ์หนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ที่เป็นประโยชน์กับการศึกษา และการพัฒนาการทำมาหากินแบบก้าวหน้าทุกเล่ม รวมถึงงานวิจัย วิทยานิพนธ์ของทุกสถาบันการศึกษา แล้วจัดเก็บ ในรูปแบบไฟล์ PDF ให้คนไทยทุกคน สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โครงการสามารถเพิ่มศักยภาพในด้านการผลิตและบริการ ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ได้อย่างก้าวกระโดด เพิ่มจีดีพีได้อีกปีละหลายสิบล้านล้านบาท จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดโครงการหนึ่ง

2. จ้างครู อาจารย์ นักวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่สอนเก่ง เข้าใจง่าย ในแต่ละวิชา มาอัดวีดีโอความคมชัดสูง บันทึกการสอนแต่ละวิชาชีพ ในทุกระดับชั้น แล้วอัพโหลดไว้บนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุดให้นักเรียน นักศึกษา ครู และประชาชนทั่วประเทศ สามารถดูและดาวน์โหลดบันทึกเก็บไว้ดูได้ตลอดเวลา เพื่อเรียนกับคนที่เก่งที่สุดโดยอัพเดทเนื้อหาทุกเดือน ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อคนไทยทุกคน มีโอกาสก้าวทันโลกอย่างเท่าเทียมกัน ครับ

นโยบายพัฒนาวิชาชีพแบบทวีคูณ

1. ให้ประชาชนส่วนใหญ่ในทุกสาขาอาชีพ มีสภาวิชาชีพเป็นของตัวเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ให้ผู้ขยันทำมาหากินอย่างสุจริตทุกคน ในทุกวิชาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น แบบทวีคูณ ยั่งยืน จนสามารถเสียภาษีให้รัฐบาลมีเงินจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่รัฐบาล ไม่ต้องก่อหนี้เพิ่ม

2. สภาวิชาชีพแต่ละสาขา จะทำงานร่วมกับรัฐบาล ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3 สภาวิชาชีพแต่ละสาขา จะช่วยลดภาระของรัฐบาล ในการพัฒนาความสามารถด้านการประกอบวิชาชีพ ให้คนทำงานทุกคน มีรายได้เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและยั่งยืน จนสามารถเสียภาษีให้รัฐมีงบประมาณเพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้ โดยไม่ต้องก่อหนี้ภาครัฐเพิ่มขึ้น

3.1 ตัวอย่างเช่น ควรมีสภาวิชาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ครับ อบรมฟรีจนจบปริญญาตรี ให้ทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้ รู้เส้นทางทะลุปรุโปร่ง ไม่วิ่งบนทางเท้า ครับ

เราต้องการรัฐบาลที่พัฒนาประเทศ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงประเทศ

องค์กรไทยทวีคูณ

ต้องตั้งองค์กร " ไทยทวีคูณ " จากภาคเอกชน ทำงานร่วมกับรัฐบาล ในการขับเคลื่อนสภาวิชาชีพแต่ละสาขา ให้มีความสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น แต่เหนื่อยน้อยลง ครับ

หวังว่า สงครามแย่งชิงอำนาจบริหารงบประมาณแผ่นดินและทรัพยากรของชาติ ตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี จะยุติได้ ด้วยการเลือกตั้งครั้งนี้ นะครับ

เพราะที่ผ่านมา ผู้ประกอบการและลูกจ้างจำนวนมาก ต่างได้รับความเดือดร้อนในการทำมาหาเลี้ยงชีพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยมีเพียงกลุ่มผลประโยชน์เพียงไม่กี่คน ได้รับประโยชน์ ไม่ว่าคนตาย คนเจ็บ จากความวุ่นวายทางการเมืองจะเป็นใคร อยู่ฝ่ายไหนก็ตาม พวกเขาล้วนตกเป็นเหยื่อของเกมส์แห่งผลประโยชน์ แย่งชิงอำนาจบริหารประเทศ เกมส์ที่ผู้บงการทุกฝ่ายและครอบครัว ต่างไม่มีใคร เคยได้รับบาดเจ็บแม้แผลถลอก ครับ