นโยบายพัฒนาการทำมาหารวยของคนไทย

แชร์
Untitled Document

นโยบายพัฒนาการทำมาหารวยของคนไทย ในทุกระดับชั้น ของโบบิ โดยค้าขายกับคนมีกำลังซื้อสูงที่สุด 1 พันล้านคนแรกทั่วโลก มีกำลังซื้อรวมกันมากกว่าปีละ 500 ล้านล้านบาท ให้คนไทยมีรายได้รวมกัน = 100 ล้านล้านบาท เฉลี่ยมากกว่าครัวเรือนละ 1 ล้านบาท = เดือนละ 9 หมื่นบาท = วันละ 3,000 บาท

1. ขายสินค้าด้านการเกษตรระดับไฮเอนด์ปลอดสารพิษ ด้วยระบบขายก่อนปลูกตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จนเกษตรกรร่ำรวย ทำรายได้เข้าประเทศปีละ 20 ล้านล้านบาท

2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไฮเอนด์ระดับโลก ให้มีรายได้ปีละ 20 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวเกรดเอ จำนวน 50 ล้านคนต่อปี ที่อยู่ประมาณ 10 วัน ใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 4 หมื่นบาท ต่อวัน

3. พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก จากผู้ป่วยและญาติ จำนวน 10 ล้านคน ใช้จ่ายครอบครัวละ 1 ล้านบาท ให้มีรายได้ปีละ 10 ล้านล้านบาท

4. พัฒนาเป็นศูนย์หลังเกษียณโลกสำหรับคนทุกระดับชั้น ที่คุ้มค่าเงินที่สุด จนคนจากทั่วโลก 30 ล้านคน มาใช้ชีวิตในบั้นปลาย ใช้จ่ายคนละ 1 ล้านบาทต่อปี เพื่อสร้างรายได้ปีละ 30 ล้านล้านบาท เข้าประเทศ

5. ผลิตสินค้าคุณภาพสูง ตามความต้องการของคนมีเงินที่ชอบสินค้าไทย 100 ล้านคนทั่วโลก ยอดขายเฉลี่ย 2 แสนบาทต่อคนต่อปี รวมเป็นรายได้ 20 ล้านล้านบาท

รวมเป็นรายได้เข้าประเทศปีละ = 100 ล้านล้านบาท

โบบิ : ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยทวีคูณ

ผมจะจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคไทยทวีคูณ เพื่อเพิ่มการทำมาหารวยของคนไทยทั่วประเทศ ในปีนี้ ครับ

สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรค ติดต่อ ปรมาจารย์โบบิ โทร : 081-538-4200