คุณสมบัตินายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างรัฐบาลสมรรถนะสูง พัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด จนคนไทยส่วนใหญ่ร่ำรวย ตามมาตรฐานโบบิ

แชร์
Untitled Document

ถ้าไม่มีใครทำได้ โบบิจะตั้งพรรคการเมือง ชื่อ ไทยทวีคูณ เพื่อสร้างรัฐบาลศักยภาพสูง พัฒนาประเทศแบบก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด ทำรายได้เข้าประเทศปีละ 100 ล้านล้านบาท ให้คนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน มากกว่าปีละ 1 ล้านบาท ภายใน 10 ปี เพื่อนๆ ที่สนใจ กรุณาติดต่อผมโดยตรง ครับ

1. ฉลาด

2. รอบรู้

3. ทันโลก

4. เก่งบริหาร

5. แตกฉานภาษาอังกฤษและภาษาจีน

6. ทำให้คนไทยที่ใฝ่รู้ ขยันทำมาหากินอย่างชาญฉลาด และจ่ายน้อยกว่าหา กลายเป็นคนร่ำรวย

7. วิสัยทัศน์ก้าวไกล

8. มีบุคลิกต้องตาต้องใจ

9. ค้าขายเก่ง

10. เจรจาต่อรองเก่ง

11. มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

12. รู้จักพอ

13. อ่อนนอก แข็งใน

14. อ่อนสุภาพ แต่มีกำลัง

15. มีศิลปะในการพูดอย่างยิ่งยวด

16. มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรง

17. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการพัฒนาประเทศไทยให้มั่งคั่ง ร่ำรวย รุ่งเรืองก้าวหน้า

18. ใฝ่รู้

19. รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด

20. คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

21. คิดบวกอย่างยิ่งยวด

22. ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างตลอดเวลา

23. มีความสุขกับการทำเรื่องที่ยากมาก ให้เป็นไปได้

24. เป็นนักสู้อย่างยิ่งยวด

25. มีความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร

26. ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลา

27. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทุกระดับชั้น

28. รักประเทศไทย และคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง

29. ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย และคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง

30. มีความหวังอยู่เสมอ

31. ทนต่อทุกอย่าง

32. เชื่อในพลังแห่งความรัก

33. ไม่เห็นดีกับการประพฤติผิด

34. กล้าตัดสินใจ

35. มีความรับผิดชอบอย่างยิ่งยวด

36. เชื่อในส่วนดีของผู้อื่นอยู่เสมอ

37. ทำให้คนไทยรักใคร่ และสามัคคีกัน

38. ทำให้ยิ้มสยาม เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

39. แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

" เพื่อการทำมาหารวย ของคนไทยทั้งแผ่นดิน "

" โบบิ ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยทวีคูณ "

ผมจะจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคไทยทวีคูณ เพื่อเพิ่มการทำมาหารวยของคนไทยทั่วประเทศ ในปีนี้ ครับ

สนใจสมัครเป็นสมาชิกพรรค ติดต่อ ปรมาจารย์โบบิ โทร : 081-538-4200