วิธีหารายได้เข้าประเทศให้ได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท ภาค 28

แชร์

แว่นแก้จน ใส่แล้วรวย
เลนส์โปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก + กรอบแว่น SEIKO ไทเทเนียม + วิเคราะห์ระบบการมองเห็นเฉพาะบุคคลระบบ 3 มิติ เริ่มต้นเพียงชุดละ 12,000 บาท ( จากราคาปกติ 35,600 บาท )
รวยขึ้น ฉลาดขึ้น ทำงานได้เร็วขึ้น สบายขึ้น มีพลังที่เพิ่มขึ้น สุขภาพที่ดีขึ้น
อ่านต่อคลิก :
www.isoptik.com/th/p/4132

ช่วง : การเมืองขวางทางรวย

คนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการทำมาหากินอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร :

1. ประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2475 ถึงปัจจุบัน ประชาชนไม่เคยเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เรามีแต่ประชาธิปไตย โดยนายทุน เพื่อนายทุน ความเป็นธรรมจึงตกเป็นของกลุ่มอำนาจที่ เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ครับ

2. ถ้าไม่ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แต่ต้องการความเป็นธรรม ก็ต้องรอผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นคนดี มีเมตตา กล้าปฏิเสธคำสั่งของกลุ่มทุนนิยมการเมืองผูกขาด ที่ทำให้พวกเขาได้เป็นใหญ่ แต่ตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน คนจนมีโอกาสได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันจากกลุ่มอำนาจน้อยมาก

3. คนทุกระดับชั้น จะได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อ พวกเขามีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ในการมีอำนาจบริหารประเทศ ออกกฎหมาย และร่างรัฐธรรมเนียมอย่างเท่าเทียมกัน

4. ที่ผ่านมา ประชาชนแทบไม่เคยมีอำนาจตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง

5. ประชาชนผู้ยากไร้ ไม่เคยมีโอกาสตั้งพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง เท่าเทียมกับพรรคทุนนิยมเผด็จการ ที่ผูกขาดผลการเลือกตั้งได้ตลอดด้วยเงินมหาศาล
กฎหมายจึงออกโดยคนรวย เพื่อคนรวย จึงยากมากที่คนจนจะได้รับความเป็นธรรม

6. ประชาชนทุกคน ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ให้สามารถทำมาหากินจนร่ำรวยอย่างเท่าเทียมกัน

7. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นใหญ่ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน แล้วเลือกตัวแทนจากทุกสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

8. อำนาจยุบสภา ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผ่านการลงประชามติ เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรี ครับ

ช่วง : การทำงานทางการเมืองด้วยความรัก

1. เดือนหน้าผมจะตั้งพรรคการเมือง เน้นการทำมาหารวย เพื่อพิสูจน์ว่า ไม่ว่าใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหน รัฐบาลจะเป็นอย่างไร คนไทยก็รวยได้ ครับ

2. พรรคโบบิ เน้นพัฒนาการทำมาหารวยให้คนทั้งประเทศ มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 1 ล้านบาทต่อปี

3. ขณะเป็นรัฐบาลด้วย สส. 250 คน และรัฐมนตรี 20 คน ในปีที่ 9 ถ้าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมจะพัฒนาประเทศไทยดังต่อไปนี้

3.1 ทำให้คนไทยทุกคน มีความเชื่อและกล้าทำเรื่องยาก ให้เป็นไปได้

3.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน ป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง

3.3 ขายสินค้าระดับไฮเอนด์ของไทย ให้คนมีเงิน 800 ล้านคนทั่วโลก

3.4 ส่งเซล 1 หมื่นคนออกไปขายสินค้าใน 165 ประเทศทั่วโลก

3.5 เชิญบริษัททัวร์ระดับไฮเอนด์ มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย

3.6 เชิญผู้จัดจำหน่ายสินค้าระดับไฮเอนด์ มาเยี่ยมชมสินค้าระดับไฮเอนด์ของไทย

3.7 ตัวอย่างการเสนอขายสินค้าและบริการแบบครบวงจร ให้กับผู้ทำธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ที่มุมไบ อินเดีย

3.8 เชิญผู้ทำธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ มาอบรมเรื่องการทำธุรกิจกับประเทศไทย โดยเป็นแขกของรัฐบาล สนับสนุนโดยภาคเอกชน

3.9 โครงการหารายได้ 50 ล้านล้านบาท

3.9.6 รวมเป็นรายได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท

3.10 วิธีทำให้ยางพารา ขายได้ราคาสูง และเกษตรกรมีกำไรดี :

3.11 วิธีขายพืชผลให้ได้ราคาดี โดยรัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีไปรับซื้อในราคาเกินจริง :

4. เก็บภาษีอย่างไรให้ได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า โดยภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เสียภาษีลดลง ด้วยการเปลี่ยนระบบหักลดหย่อนภาษี ให้ต้องใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไม่จำกัด

4.1 เปลี่ยนระบบการหักลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา และการหักค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ในแต่ละปีทุกชนิด

4.2 จะทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พุ่งขึ้นหลายเท่ารัฐ จนมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทันที มากกว่า 10 ล้านล้านบาท

4.3 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะซื้อสินค้าและบริการ ที่มีใบกำกับภาษีมากขึ้นหลาย 10 เท่า เพื่อนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับลดภาษีเงินได้

4.4 ผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นทันทีหลายเท่า

4.5 ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย

4.6 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะใช้จ่ายแบบมีใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นทันที เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามอีกต่อไป สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มทุกรายการ ตามรายได้จริง

4.7 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่เคยเลี่ยงภาษี ด้วยการกระจายรายได้ในชื่ออื่น จะเปลี่ยนมาแจ้งรายได้ตามจริง แล้วใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีแทน

4.8 รัฐจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ตามยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งในแต่ละปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่ยื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย

4.9 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายได้สูงมาก ที่เคยเลี่ยงภาษีด้วยการกระจายเงินได้ในชื่อบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอำพราง จะหันมายื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยใช้วิธีหักลดหย่อนภาษี ด้วยใบกำกับภาษีซื้อแทน ทำให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกหลาย 10 เท่า

5. แต่ถ้าเกิดสงครามกลางเมืองในปีหน้า ผมจะขยายศูนย์แว่นตาไอซอพติก ไปที่มหานครมุมไบ ประเทศอินเดีย และเปิดห้างไทยเทรด มุมไบ เพื่อช่วยขายสินค้าคุณภาพสูงของไทย ให้ได้ราคาดี มีกำไรงาม

5.1 ห้างไทยเทรดมุมไบ เป็นศูนย์การค้าไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ขายสินค้า + บริการของไทย ให้คนอินเดียที่มีกำลังซื้อสูง 430 ล้านคน รีบจองด่วน พื้นที่มีจำนวนจำกัด
ThailandTradeIndia

5.2 ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้า ไปขายที่มหานครมุมไบในปีหน้า กรุณาติดต่อ ปรมาจารย์โบบิ โดยตรง