วิธีหารายได้เข้าประเทศให้ได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท ภาค 27

แชร์


สวัสดีปีใหม่ ขอมอบพรชุดใหญ่ ครับ

2020 ปีแห่งพระพรซ้อนพระพร อย่างทวีคูณ และยั่งยืน :

1. ขอพระเจ้า ทรงโปรดอวยพระพร
ให้อยู่สูงกว่า เหนือกว่า เก่งกว่า ดีกว่า มีความสุขมากกว่า ประสบความสำเร็จมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

2. ขอพระเจ้า ทรงโปรดอวยพระพร อย่างเปี่ยมล้น ในทุกเรื่อง ทุกที่ ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกกรณี ไม่ว่าจะไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ขอให้พระพรของพระเจ้าติดตามไปเสมอ ให้ได้รับพระพรในทุกหนแห่ง ทั้งในเมืองและนอกเมือง จนเป็นพระพรไหลล้นสู่คนรอบข้าง อย่างทวีคูณ ไม่รู้สิ้นสุด

3. ขอพระเจ้า ทรงโปรดอวยพระพร ครอบครัว , ทรัพย์สิน และ กิจการงาน ไม่ว่าจะออกเดินทางไปแห่งหนตำบลใด ทั้งขาไปและขากลับ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทรัพย์สินเพิ่มพูน อย่างทวีคูณ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรอบทิศทาง

4. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ให้มีชัยชนะเหนือทุกอุปสรรค

5. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ให้เป็นที่เคารพนับถือ ยกย่อง ได้รับพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์ทั้งตระกูล ในด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน จนมีเหลือเฟือ ช่วยเหลือคนรอบข้างได้อย่างไม่จำกัด

6. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ให้มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ดีขึ้นทุกวัน เคลื่อนไหวได้แคล่วคล่อง ว่องไว ปราดเปรียว กระปรี้กระเปร่า สดชื่น ขึ้นทุกวัน จนอายุเลย 120

7. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ให้มีสติปัญญา ไหวพริบ ปฏิภาณ ความรอบรู้ ความสามารถรอบด้าน เพิ่มขึ้นทุกวัน

8. ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพร ให้มีความสุขกับการมอบความรัก และเป็นที่รักของคนรอบข้างตลอดไป ครับ

อธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

" ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง "

ช่วง : การเมืองขวางทางรวย

คนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสในการทำมาหากินอย่างเท่าเทียมกันได้อย่างไร :

1. ประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2475 ถึงปัจจุบัน ประชาชนไม่เคยเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เรามีแต่ประชาธิปไตย โดยนายทุน เพื่อนายทุน ความเป็นธรรมจึงตกเป็นของกลุ่มอำนาจที่เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ครับ

2. ถ้าไม่ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน แต่ต้องการความเป็นธรรม ก็ต้องรอผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นคนดี มีเมตตา กล้าปฏิเสธคำสั่งของกลุ่มทุนนิยมการเมืองผูกขาด ที่ทำให้พวกเขาได้เป็นใหญ่ แต่ตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน คนจนมีโอกาสได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกันจากกลุ่มอำนาจน้อยมาก

3. คนทุกระดับชั้น จะได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อ พวกเขามีโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ในการมีอำนาจบริหารประเทศ ออกกฎหมาย และร่างรัฐธรรมเนียมอย่างเท่าเทียมกัน

4. ที่ผ่านมา ประชาชนแทบไม่เคยมีอำนาจตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของรัฐบาลได้อย่างแท้จริง

5. ประชาชนผู้ยากไร้ ไม่เคยมีโอกาสตั้งพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง เท่าเทียมกับพรรคทุนนิยมเผด็จการ ที่ผูกขาดผลการเลือกตั้งได้ตลอดด้วยเงินมหาศาล
กฎหมายจึงออกโดยคนรวย เพื่อคนรวย จึงยากมากที่คนจนจะได้รับความเป็นธรรม

6. ประชาชนทุกคน ต้องได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพ ให้สามารถทำมาหากินจนร่ำรวยอย่างเท่าเทียมกัน

7. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นใหญ่ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน แล้วเลือกตัวแทนจากทุกสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญ

8. อำนาจยุบสภา ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผ่านการลงประชามติ เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจเหนือนายกรัฐมนตรี ครับ