วิธีหารายได้เข้าประเทศให้ได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท ภาค 25

แชร์

ช่วง : ความหมายที่แท้จริงของวันคริสตมาส

ช่วง : ด้วยรัก จากพี่โบบิ ถึงน้องธนาธร
ตอน การถอดชนวนสงครามกลางเมืองในปีหน้า

1. เดือนหน้าผมจะตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคประชาชนศรัทธา เน้นการทำมาหารวย เพื่อพิสูจน์ว่า ไม่ว่าใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหน รัฐบาลจะเป็นอย่างไร คนไทยก็รวยได้ ครับ

2. กลุ่มประชาชนศรัทธา เน้นพัฒนาการทำมาหารวยให้คนทั้งประเทศ มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 1 ล้านบาทต่อปี โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้

2.1 ก่อนเป็นรัฐบาล

2.2 ขณะเป็นรัฐบาล ด้วย สส. 12 คน และรัฐมนตรี 1 คน ในปีที่ 1 - 12

3. ขณะเป็นรัฐบาลด้วย สส. 250 คน และรัฐมนตรี 20 คน ในปีที่ 9 ถ้าผมได้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมจะพัฒนาประเทศไทยดังต่อไปนี้

3.1 ทำให้คนไทยทุกคน มีความเชื่อและกล้าทำเรื่องยาก ให้เป็นไปได้

3.2 วางระบบบริหารจัดการน้ำแบบผสมผสาน ป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง

3.3 ขายสินค้าระดับไฮเอนด์ของไทย ให้คนมีเงิน 800 ล้านคนทั่วโลก

3.4 ส่งเซล 1 หมื่นคนออกไปขายสินค้าใน 165 ประเทศทั่วโลก

3.5 เชิญบริษัททัวร์ระดับไฮเอนด์ มาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย

3.6 เชิญผู้จัดจำหน่ายสินค้าระดับไฮเอนด์ มาเยี่ยมชมสินค้าระดับไฮเอนด์ของไทย

3.7 ตัวอย่างการเสนอขายสินค้าและบริการแบบครบวงจร ให้กับผู้ทำธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ที่มุมไบ อินเดีย

3.8 เชิญผู้ทำธุรกิจอาหาร ท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ มาอบรมเรื่องการทำธุรกิจกับประเทศไทย โดยเป็นแขกของรัฐบาล สนับสนุนโดยภาคเอกชน

3.9 โครงการหารายได้ 50 ล้านล้านบาท

3.10 วิธีทำให้ยางพารา ขายได้ราคาสูง และเกษตรกรมีกำไรดี

3.11 วิธีขายพืชผลให้ได้ราคาดี โดยรัฐไม่ต้องใช้เงินภาษีไปรับซื้อในราคาเกินจริง

4. เก็บภาษีอย่างไรให้ได้เพิ่มขึ้น 10 เท่า โดยภาคประชาชนและภาคธุรกิจ เสียภาษีลดลง ด้วยการเปลี่ยนระบบหักลดหย่อนภาษี ให้ต้องใช้ใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไม่จำกัด

4.1 เปลี่ยนระบบการหักลดหย่อนภาษีของบุคคลธรรมดา และการหักค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล ในแต่ละปีทุกชนิด

4.2 จะทำให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม พุ่งขึ้นหลายเท่ารัฐ จนมีงบประมาณเพิ่มขึ้นทันที มากกว่า 10 ล้านล้านบาท

4.3 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะซื้อสินค้าและบริการ ที่มีใบกำกับภาษีมากขึ้นหลาย 10 เท่า เพื่อนำไปหักเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับลดภาษีเงินได้

4.4 ผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นทันทีหลายเท่า

4.5 ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ จะยอมเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย

4.6 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จะใช้จ่ายแบบมีใบกำกับภาษีเพิ่มขึ้นทันที เพราะไม่มีค่าใช้จ่ายต้องห้ามอีกต่อไป สามารถหักค่าใช้จ่ายได้เต็มทุกรายการ ตามรายได้จริง

4.7 บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่เคยเลี่ยงภาษี ด้วยการกระจายรายได้ในชื่ออื่น จะเปลี่ยนมาแจ้งรายได้ตามจริง แล้วใช้วิธีหักค่าใช้จ่ายที่มีใบกำกับภาษีแทน

4.8 รัฐจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ตามยอดภาษีมูลค่าเพิ่มที่นำส่งในแต่ละปี เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการและลูกจ้าง ที่ยื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยคิดอัตราดอกเบี้ย

4.9 บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรายได้สูงมาก ที่เคยเลี่ยงภาษีด้วยการกระจายเงินได้ในชื่อบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอำพราง จะหันมายื่นเสียภาษีตามรายได้จริง โดยใช้วิธีหักลดหย่อนภาษี ด้วยใบกำกับภาษีซื้อแทน ทำให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกหลาย 10 เท่า

5. แต่ถ้าเกิดสงครามกลางเมืองในปีหน้า ผมจะขยายศูนย์แว่นตาไอซอพติก ไปที่มหานครมุมไบ ประเทศอินเดีย และเปิดห้างไทยเทรด มุมไบ เพื่อช่วยขายสินค้าคุณภาพสูงของไทย ให้ได้ราคาดี มีกำไรงาม

5.1 ห้างไทยเทรดมุมไบ เป็นศูนย์การค้าไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย ขายสินค้า + บริการของไทย ให้คนอินเดียที่มีกำลังซื้อสูง 430 ล้านคน รีบจองด่วน พื้นที่มีจำนวนจำกัด
www.ThailandTradeIndia.com

5.2 ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้า ไปขายที่มหานครมุมไบในปีหน้า กรุณาติดต่อ ปรมาจารย์โบบิ โดยตรง

" ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง "

แผนเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา คิดไว้นานแล้ว กำลังเรียบเรียง แล้วจะทยอยลงให้อ่านกัน เชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครับ

" กลุ่มประชาชนศรัทธา "