วิธีหารายได้เข้าประเทศให้ได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท ภาค 23

แชร์

วิธีหารายได้เข้าประเทศให้ได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท ภาค 23

ช่วง : ด้วยรัก จากพี่โบบิ ถึงน้องธนาธร

1. ถ้าน้องธนาธรจะนัดชุมนุมทางการเมือง พี่โบบิอยากให้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครับ

2. น้องธนาธรไม่ได้เป็น สส. จึงสามารถนัดชุมนุมทางการเมืองได้อย่างถูกกฎหมาย ถ้าอนุญาตถูกต้อง

3. แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 45 ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง กระทําการ หรือส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวน หรือคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชน หากฝ่าฝืนก็ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นตามมาตรา 92

4. การที่ สส.พรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับน้องธนาธร ที่สกายวอล์ค ปทุมวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจเข้าข่ายก่อกวน หรือคุกคามความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีความผิดถึงขั้นนำไปสู่การยุบพรรคได้ ครับ

5. สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 44 เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่เมื่อบุคคลใดเป็น ส.ส.หรือมีตำแหน่งในพรรคการเมือง ก็ต้องยึดถือปฏิบัติตาม พ.ร.ป.การเลือกตั้งและ พ.ร.ป.พรรคการเมืองด้วยครับ

6. การที่น้องช่อ สส.และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ ชักชวนให้ประชาชนไปชุมนุมที่สกายวอล์ก หน้าหอศิลป์ ปทุมวัน ถ้ามีบุคคลไปยื่นคำร้องต่อ กกต.ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา 45 ขอให้ กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 ( 3 ) น้องช่อจะอ้างว่ามีสิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 ไม่ได้ เนื่องจากบทบัญญัติในมาตรา 44 เป็นการให้สิทธิแก่ประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้น

7. ความอ่อนด้อยทางการเมืองและกฎหมายของพรรคอนาคตใหม่ จะเพิ่มโอกาสในการถูกยุบพรรค เพราะทำผิดกฎหมาย

8. คนที่ทำผิดกฎหมาย ไม่สามารถพ้นผิดได้ด้วยการสู้คดีว่า ไม่รู้กฎหมาย ครับ

9. อยากให้น้องธนาธร ทำงานร่วมกับพรรคการเมือง เพื่อแก้รัฐธรรมนูญในสภาฯ แล้วแสดงให้ประชาชนเห็นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทุกมาตรา ที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง โดยนักการเมืองและกลุ่มทุนสนับสนุน ยอมเสียประโยชน์

10. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นใหญ่ ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกคน แล้วเลือกตัวแทนจากทุกสาขาวิชาชีพ เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ แล้วให้ประชาชนลงประชามติภายใน 1 ปี แต่มาตราที่เกี่ยวกับคดีคอรับชั่น เพิ่มโทษได้ แต่ห้ามลดโทษ เพื่อพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกคน เสียสละเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

11. แต่ถ้าพรรคฝ่ายค้าน ล้มรัฐบาลในสภาฯ ไม่ได้ ก็อยากให้สู้กันในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า รออีกแค่ 3 ปีกว่า

12. แต่ถ้าเลือกตั้งปี 66 น้องธนาธรยังรวม สส.ได้ไม่ถึง 376 เสียง จนแพ้โหวตนายรัฐมนตรี ก็อยากให้สู้กันในสนามเลือกตั้งครั้งต่อไป ในปี 2570

13. พี่โบบิอยากให้น้องธนาธรทำงานทางการเมืองเพื่อระดมความคิดเห็น ในการพัฒนาประเทศ จนชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในปี 2570 ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามตามความฝัน

14. การแก้รัฐธรรมนูญในสภาฯ อาจใช้เวลาหลายปี แต่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ความรุนแรง

15. แต่ถ้าน้องธนาธรไม่สามารถรอได้ แล้วเห็นชอบให้จุดชนวนสงครามกลางเมือง ที่อาจเลวร้ายกว่าปี 52 53 57 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้ามีการชักนำกองกำลังต่างชาติ เข้ามาสู้รบกับกองทัพไทย เพื่อให้น้องธนาธรได้รับชัยชนะ

16. สงครามกลางเมือง จะพัฒนาสู่สงครามเต็มรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ถ้ารัฐบาลมีกองทัพพันธมิตรจากอีกชาติหนึ่งเข้ามาช่วยรบ ถึงขั้นนั้นก็ได้แต่หวังว่า สงครามจะยุติโดยเร็ว ไม่ยืดเยื้อเหมือนซีเรีย และรัฐบาลไทยจะไม่ถูกครอบงำโดยประเทศผู้ชนะ

17. แต่ถ้าสงครามกินเวลามากกว่า 1 ปี และขยายสู่หลายจังหวัด จนสร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอีกหลายสิบล้านคน มูลค่าความเสียหายจะมากกว่าน้ำท่วม 54 หลายร้อยเท่า

18. คำถามคือ สงครามแย่งชิงอำนาจบริหารประเทศครั้งนี้ คนไทยส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ตรงไหน อย่างไร

19. พี่โบบิจะตั้งพรรคประชาชนศรัทธา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำมาหากินอย่างชาญฉลาด ให้คนไทยทุกคนมีรายได้ครัวเรือนละ 1 ล้านบาทต่อปี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างภาคภูมิใจ โดยไม่ต้องพึ่งรัฐสวัสดิการเลย

20. ประชาธิปไตยแท้

20.1 ประชาชน ต้องเป็นใหญ่ ในแผ่นดิน

20.2 อำนาจยุบสภา ต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ผ่านการลงประชามติ