วิธีหารายได้เข้าประเทศให้ได้ปีละ 50 ล้านล้านบาท ภาค 5

แชร์

ช่วง เหตุบ้านการเมือง :

1. จากน้องโบบิ ถึง พี่ๆ ฝ่ายค้าน : อยากเห็นร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องการแก้ไขทั้งฉบับของฝ่ายค้าน ว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

1.1 แก้ปัญหาปากท้องได้อย่างไร

1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชาชน ดีขึ้นอย่างไร

1.3 ปัญหาชายแดนใต้จะสงบได้อย่างไร โดยไม่ต้องมีการแบ่งแยกดินแดน

2. จากน้องโบบิ ถึง พี่ๆ ฝ่ายรัฐบาล :

2.1 เก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างไร โดยไม่ต้องขึ้นภาษี

2.2 หารายได้เข้าประเทศเพิ่มหลายเท่าอย่างไร โดยลงทุนแต่น้อย

คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของไทย ตามมาตรฐานโบบิ : ถ้าไม่มีใครทำได้ อีก 10 ปี โบบิ ตั้งพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเอง ครับ

1. ฉลาด

2. รอบรู้

3. ทันโลก

4. เก่งบริหาร

5. แตกฉานภาษาอังกฤษและภาษาจีน

6. รอบรู้ ทันโลก

7. วิสัยทัศน์ก้าวไกล

8. มีบุคลิกต้องตาต้องใจ

9. ค้าขายเก่ง

10. เจรจาต่อรองเก่ง

11. มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม

12. รู้จักพอ

13. อ่อนนอก แข็งใน

14. อ่อนสุภาพ แต่มีกำลัง

15. มีศิลปะในการพูดอย่างยิ่งยวด

16. มีความคิดถูกต้องเที่ยงตรง

17. มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการพัฒนาประเทศไทยให้มั่งคั่ง ร่ำรวย รุ่งเรืองก้าวหน้า

18. ใฝ่รู้

19. รักความก้าวหน้าอย่างยิ่งยวด

20. คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก

21. คิดบวกอย่างยิ่งยวด

22. ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างตลอดเวลา

23. มีความสุขกับการทำเรื่องที่ยากมาก ให้เป็นไปได้

24. เป็นนักสู้อย่างยิ่งยวด

25. มีความเป็นเลิศด้านการสื่อสาร

26. ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ติดต่อได้ตลอดเวลา

27. สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทุกระดับชั้น

28. รักประเทศไทย และคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง

29. ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทย และคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง

30. มีความหวังอยู่เสมอ

31. ทนต่อทุกอย่าง

32. เชื่อในพลังแห่งความรัก

33. ไม่เห็นดีกับการประพฤติผิด

34. กล้าตัดสินใจ

35. มีความรับผิดชอบอย่างยิ่งยวด

36. เชื่อในส่วนดีของผู้อื่นอยู่เสมอ

37. ทำให้คนไทยรักใคร่ และสามัคคีกัน

38. ทำให้คนไทยที่ใฝ่รู้ ขยันทำมาหากินอย่างชาญฉลาด และจ่ายน้อยกว่าหา กลายเป็นคนร่ำรวย

39. ทำให้ยิ้มสยาม เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

40. แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

" พรรคไทยทวีคูณ เพื่อการทำมาหารวย "